Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 56 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Členská schůze pobočky pro Moravu a Slezsko - Frýdlant n.O. 16.10.2010

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 16. 12. 2010 10:36 Zveřejněno 21. listopad 2010
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 4651

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1)       Termínový kalendář na rok 2011
2)       Návrh rozpočtu pobočky na rok 2011
3)       Evidenční přihlášky
4)       Zpráva kontrolní a revizní komise
5)       Návrh na pořádání podzimních zkoušek ZVP
6)       Diskuze, různé

 

1) Termínový kalendář pro rok 2011

Jarní svod, bonitace a členská schůze
30. 4. 2011 Jevišovice

Letní svod a bonitace
viz. rozhodnutí konference 2010 – v roce 2011 pořádá česká pobočka dne 11. 6. v Nadějkově

LVT Jevišovice
23. 7. – 7. 8. 2011
V rámci tábora:
1. 8. 2011 zkoušky podle ZŘ KJ ČR Brno
2. 8. 2011 zkoušky podle NZŘ
4. – 5. 8. 2011 IX. ročník memoriálu Karla Matušince – Jevišovický pětiboj

Přebor a speciální výstava ČSV
24. – 25. 9. 2011 Jevišovice

Podzimní svod, bonitace a členská schůze
15. 10. 2011 Frýdlant nad Ostravicí – příp. bude upřesněno

Zkoušky ZVP
14. 5. nebo 21. 5. 2011 – termín a místo bude upřesněno

Pozn.: O termínech jarní a podzimní bonitace hlasováno samostatně – výběr ze dvou termínů, výše uvedené termíny jsou odsouhlasené členskou schůzí. Následně hlasováno o termínovém kalendáři jako celku.

Schváleno jednomyslně

2) Návrh rozpočtu pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko na rok 2011

K předložení členské schůzi pobočky pro Moravu a Slezsko 16. 10. 2010 ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Příjmy:
-        členské příspěvky (85 členů á 400,- Kč): 34000,-
-        bonitace (20 bonitací á 300,- Kč): 6000,-
-        zkoušky LVT (8 psů á 250,- Kč): 2000,-
-        LVT, pětiboj (6 psů á 200,- Kč): 1200,-
-        přebor ZVV1 a závod ZZO (5 + 5 psů á 200,- Kč): 2000,-
-        speciální výstava ČSV (50 psů á 450,- Kč): 22500,-
-        vytrvalostní zkoušky ZVP (6 psů á 250,- Kč): 1500,-
-        celkem příjmy: 69200,-

Výdaje:
-        poplatky za členy ČKS – odvod do celostátní pokladny (85 členů á 40,- Kč): 3400,-
-        pronájmy areálů (3x svod a bonitace, přebor a speciální výstava): 8000,-
-        bonitace – rozhodčí, komise: cestovné, posuzovné (3x svod a bonitace): 10500,-
-        zkoušky LVT – rozhodčí: cestovné, posuzovné: 4800,-
-        LVT, pětiboj – rozhodčí: cestovné, posuzovné: v rámci rozpočtu LVT
-        LVT, pětiboj – ceny: 1800,-
-        přebor ZVV1 a závod ZZO – rozhodčí: cestovné, posuzovné: 2400,-
-        přebor ZVV1 a závod ZZO – poháry, ceny: 2400,-
-        speciální výstava ČSV – rozhodčí: cestovné, posuzovné: 2000,-
-        speciální výstava ČSV – poháry, ceny: 9000,-
-        vytrvalostní zkoušky ZVP – rozhodčí: cestovné, posuzovné: 2400,-
-        zpravodaje včetně poštovného (85 x 4 x 45,- Kč): 15300,-
-        jiné výdaje (kancelářské potřeby, poštovné apod.): 7200,-
-        celkem výdaje: 69200,-

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
Poznámka: LVT Jevišovice 2011 se předpokládá s vyrovnaným rozpočtem.

Schváleno jednomyslně

3) Evidenční přihlášky

Hana Vránová zpracovala návrh evidenční přihlášky. Evidenční přihlášku zavádí pobočka pro Moravu a Slezsko s platností od roku 2011 za účelem pravidelné aktualizace údajů o členské základně.
Evidenční přihlášku na následující rok jsou povinni vyplnit a odeslat na adresu tajemníka pobočky všichni stávající členové pobočky společně s potvrzením o zaplacení členských příspěvků nejpozději do 31. 12. roku předcházejícího (tzn. na rok 2011 nejpozději do 31. 12. 2010).
Evidenční přihláška bude přiložena ve Zpravodaji č. 4/2010 a bude umístěna ke stažení na klubových www stránkách.

K informaci

4) Zpráva kontrolní a revizní komise

Přednesla Lenka Brzobohatá: Zpráva KRK byla zveřejněna ve Zpravodaji č. 3/2010. KRK provedl revizi pokladní knihy za období 2008 – 2009. Kalkulace příjmů a výdajů se shoduje s reálným stavem financí pobočky pro Moravu a Slezsko. KRK shledal nedostatky ve formě vedení pokladní knihy.

K informaci

5) Návrh na pořádání podzimních zkoušek ZVP

Na základě návrhu Marka Poulíka předkládá výbor členské schůzi k vyjádření. Marek Poulík zaslal dne 10.10.2010 následující návrh:

Dovoluji si nabídnout organizaci vytrvalostních zkoušek ZVP v okolí Mohelnice nebo Olomouce. Je to na dopravním uzlu a je to dostupné jak pro moraváky, tak pro lidi z Čech. Jsem člen Hanáckého musher clubu, kde mám zkušenost s pořádáním a vytyčováním tratě. Nejsem člen KCHČSV. Za organizaci nechci ani korunu, děláme to pro své psy. Rozhodčí pan Endlicher to má ke mně 20 minut po dálnici + dalších 20km. Přednes to tedy prosím na členské schůzi a já to velice rád zorganizuju.
Marek Poulík

Vyjádření členské schůze: Přítomní na členské schůzi neprojevili zájem o účast na vytrvalostních zkouškách ZVP ještě v letošním roce. Vytrvalostní zkoušky budou uspořádány dle plánu akcí v roce 2011, případná pomoc s organizací bude vítána.

K informaci

6) Diskuze, různé

V diskuzi nebyly předneseny žádné příspěvky. Nikdo z přítomných nevznesl námitky proti průběhu členské schůze.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 16.10.2010
Zapsal Karel Skoupý

Z galerie