Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 63 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Korespondenční schůze výboru pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 21. 11. 2010 16:32 Zveřejněno 21. listopad 2010
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 4271

1) Termínový kalendář pobočky pro rok 2011
2) Návrh rozpočtu pobočky pro rok 2011
3) Evidenční přihlášky
4) Přihlášky na bonitace
5) Revize elektrospotřebičů
6) Cestovní náhrady - zásady
7) Cestovní náhrady - svod a bonitace Frýdlant n.O.
8) Podnět - inzerce štěňat bez PP
9) Informace k bodu III.1 zápisu ze dne 24.4.2010


1) Termínový kalendář pro rok 2011


Návrh termínů akcí pro rok 2011 k předložení členské schůzi pobočky pro Moravu a Slezsko 16. 10. 2010 ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Jarní svod, bonitace a členská schůze – možné termíny
23. 4. 2011 (kryje se s MVP České Budějovice)
30. 4. 2011 (týden před KV, která bude v Čechách)
Místo: Jevišovice
Poznámka: 16. 4. 2011 svod a bonitace české pobočky

LVT Jevišovice
23. 7. – 7. 8. 2011
V rámci tábora:
1. 8. 2011 zkoušky podle ZŘ KJ ČR Brno
2. 8. 2011 zkoušky podle NZŘ
4. – 5. 8. 2011 IX. ročník memoriálu Karla Matušince – Jevišovický pětiboj

Přebor a speciální výstava ČSV (termín SpV nahlášen na ČMKU)
24. – 25. 9. 2011

Podzimní svod, bonitace a členská schůze
8. 10. 2011 (kryje se s MVP České Budějovice)
15. 10. 2011
Místo: předběžně navržen Frýdlant nad Ostravicí
Poznámka: 22. 10. 2011 svod a bonitace české pobočky

Další akce:
Zkoušky ZVP – bude předloženo k projednání na členské schůzi.

Pro: Skoupý, Vránová, Balaštík, Kouřil, Smištíková, Bulíková, Tichá
Proti: 0
Zdržel se: 0


2) Návrh rozpočtu pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko na rok 2011

K předložení členské schůzi pobočky pro Moravu a Slezsko 16. 10. 2010 ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Příjmy:
členské příspěvky (85 členů á 400,- Kč) 34000,-
bonitace (20 bonitací á 300,- Kč) 6000,-
zkoušky LVT (8 psů á 250,- Kč) 2000,-
LVT, pětiboj (6 psů á 200,- Kč) 1200,-
přebor ZVV1 a závod ZZO (5 + 5 psů á 200,- Kč) 2000,-
speciální výstava ČSV (50 psů á 450,- Kč) 22500,-
vytrvalostní zkoušky ZVP (6 psů á 250,- Kč) 1500,-
celkem příjmy 69200,-

Výdaje:
poplatky za členy ČKS – odvod do celostátní pokladny (85 členů á 40,- Kč) 3400,-
pronájmy areálů (3x svod a bonitace, přebor a speciální výstava) 8000,-
bonitace – rozhodčí, komise: cestovné, posuzovné (3x svod a bonitace) 10500,-
zkoušky LVT – rozhodčí: cestovné, posuzovné 4800,-
LVT, pětiboj – rozhodčí: cestovné, posuzovné v rámci rozpočtu LVT
LVT, pětiboj – ceny 1800,-
přebor ZVV1 a závod ZZO – rozhodčí: cestovné, posuzovné 2400,-
přebor ZVV1 a závod ZZO – poháry, ceny 2400,-
speciální výstava ČSV – rozhodčí: cestovné, posuzovné 2000,-
speciální výstava ČSV – poháry, ceny 9000,-
vytrvalostní zkoušky ZVP – rozhodčí: cestovné, posuzovné 2400,-
zpravodaje včetně poštovného (85 x 4 x 45,- Kč) 15300,-
jiné výdaje (kancelářské potřeby, poštovné apod.) 7200,-
celkem výdaje 69200,-

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
Poznámka: LVT Jevišovice 2011 se předpokládá s vyrovnaným rozpočtem.

Pro: Skoupý, Vránová, Balaštík, Kouřil, Smištíková, Bulíková, Tichá
Proti: 0
Zdržel se: 0

3) Evidenční přihlášky

Hana Vránová předložila k připomínkování návrh evidenční přihlášky (viz. schůze výboru pobočky 12. 6. 2010). Evidenční přihlášku zavádí pobočka pro Moravu a Slezsko z důvodu s platností od roku 2011 za účelem pravidelné aktualizace údajů o členské základně. Evidenční přihlášku na následující rok jsou povinni vyplnit a odeslat na adresu tajemníka pobočky všichni stávající členové pobočky společně s platbou členských příspěvků nejpozději do 31. 12. roku předcházejícího (tzn. na rok 2011 nejpozději do 31. 12. 2010). Evidenční přihláška bude přiložena ve Zpravodaji č. 4/2010 a rovněž bude umístěna ke stažení na klubových www stránkách.

Pro: Skoupý, Vránová, Balaštík, Kouřil, Smištíková, Bulíková, Tichá
Proti: 0
Zdržel se: 0

4) Přihlášky na bonitaci

Budou zpracovány jednotné přihlášky na svod a bonitaci, které budou používány pobočkou pro Moravu a Slezsko od jarních bonitací 2011. Zajistí Jaroslava Smištíková.

Pro: Skoupý, Vránová, Balaštík, Kouřil, Smištíková, Bulíková, Tichá
Proti: 0
Zdržel se: 0

5) Revize elektrospotřebičů a elektrických zařízení v majetku pobočky

Podmínky pravidelných revizí elektrospotřebičů zjistí a předloží k projednání výboru Vojtěch Kouřil.

K informaci

6) Cestovní náhrady obecně

Cestovní náhrady členů výboru pobočky, příp. ostatních členů pobočky (např. reprezentace pobočky na kynologických akcích apod.) budou propláceny pouze po předchozím projednání a schválení výborem pobočky, a to max. v částce 4,- Kč / 1 km.

Pro: Skoupý, Vránová, Balaštík, Kouřil, Smištíková, Bulíková, Tichá
Proti: 0
Zdržel se: 0

7) Cestovní náhrady – svod a bonitace Frýdlant nad Ostravicí 16.10.2010

Cestovní náhrady pro hlavního poradce chovu a bonitační komisi za bonitaci ve Frýdlantu nad Ostravicí 16.10.2010 jsou stanoveny na maximální částku 2240,- Kč – toto odpovídá vzdálenosti trasy Jevišovice – Brno – Olomouc – Frýdlant nad Ostravicí a zpět, tj. 2x 280 km. Nezahrnuje cestovné a posuzovné rozhodčí z exteriéru.

Pro: Skoupý, Vránová, Balaštík, Kouřil, Smištíková, Bulíková, Tichá
Proti: 0
Zdržel se: 0

8) Inzerce štěňat bez PP

Na internetových inzertních serverech byla inzerována štěňata po chovném psovi Geri z Vlčí chaloupky majitelky Ivany Kutnarové a feně – křížence NO a ČSV stejné majitelky. Vzhledem k tomu, že majitelkou uvedeného psa nebylo nahlášeno žádné nechtěné krytí a že štěňata byla inzerována jako českoslovenští vlčáci, včetně údajů o psovi, výbor pobočky pro Moravu a Slezsko vyžádá od majitelky uvedeného psa podání písemného vysvětlení, na jehož základě rozhodne na příští schůzi o dalším postupu. Termín pro vyjádření bude stanoven do 20-ti dnů od zaslání výzvy k podání vysvětlení.

Pro: Skoupý, Vránová, Balaštík, Kouřil, Smištíková, Bulíková, Tichá
Proti: 0
Zdržel se: 0

9) Informace k bodu č. III.1 zápisu schůze výboru pobočky pro Moravu a Slezsko ze dne 24. 4. 2010

Chovatel Pavel Čermák se nevyjádřil k návrhu výboru, ani nepodal proti rozhodnutí výboru odvolání. Platí tedy navržené preventivní opatření – zákaz chovu v chovatelské stanici jmenovaného chovatele v době trvání dva roky, tj. v období od 24. 4. 2010 do 23. 4. 2012.

K informaci

Dne 16.10.2010 Zapsal Karel Skoupý

Z galerie