Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 52 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Ustavující schůze výboru pobočky pro Moravu a Slezsko, 24. 4. 2010 Jevišovice

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 5. 5. 2010 8:29 Zveřejněno 2. květen 2010
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 4550

Přítomni: Balaštík, Bulíková, Kouřil, Skoupý, Smištíková, Vránová
Omluvena: Tichá (hlasovala pouze korespondenčně – body III.1 až III.3)

I. Volba funkcí

I.1 Volba povinných funkcí dle stanov KCHČSV – předseda, tajemník

Předneseny 2 návrhy:
1. předseda Skoupý, tajemník Vránová
2. předseda Vránová, tajemník Smištíková

Hlasování – návrh a)
Pro: Balaštík, Bulíková, Kouřil, Smištíková, Vránová
Proti: 0
Zdržel se: Skoupý
O návrhu b) nehlasováno, schválen návrh a)

I.2 Volba povinných funkcí dle stanov KCHČSV – pokladník

Navržen Štěpán Balaštík

Pro: Bulíková, Kouřil, Skoupý, Smištíková, Vránová
Proti: 0
Zdržel se: Balaštík

I.3 Volba nepovinných funkcí – kontaktní osoba pro výstavy, zkoušky a soutěže (příprava přihlášek, zasílání přihlášek, kompletace přihlášených apod.) – Jaroslava Smištíková

Pro: Balaštík, Bulíková, Kouřil, Skoupý, Smištíková, Vránová
Proti: 0
Zdržel se: 0

I.4 Volba nepovinných funkcí – prezentace a propagace klubu a plemene, stránková inzerce do Zpravodaje, katalogů, letáků – Vojtěch Kouřil

Pro: Balaštík, Bulíková, Kouřil, Skoupý, Smištíková, Vránová
Proti: 0
Zdržel se: 0

II. Ostatní projednávané body

II.1 Návrh zavedení systému evidenčních přihlášek – navrhovatel Hana Vránová

Hana Vránová zpracuje konkrétní návrh a předloží ho na příští schůzi výboru.

K informaci

II.2 Návrh zástupců pobočky pro Moravu a Slezsko v redakční radě KCHČSV

Navrženi Martina Fišerová a Kamila Vidláková.

Pro: Balaštík, Bulíková, Kouřil, Skoupý, Smištíková, Vránová
Proti: 0
Zdržel se: 0

II.3 Stanovení cen pro letní výcvikový tábor pobočky pro Moravu a Slezsko

Letní výcvikový tábor se uskuteční od 24. 7. 2010 do 8. 8. 2010 v Jevišovicích.

Platby za ubytování (člen KCHČSV / nečlen KCHČSV / dítě do 6-ti let):
-          chatka                   110,-   /    130,-   /      65,-    Kč za osobu a den
-          stan                        70,-   /      85,-   /      40,-    Kč za osobu a den
-          vlastní karavan       100,-   /    120,-   /      55,-    Kč za osobu a den

Platby za psy (člen KCHČSV / nečlen KCHČSV):

- za celý tábor (včetně volných dní)
1200,-   /  1700,-    Kč za 1. cvičícího psa
300,-   /    600,-    Kč za 2. psa (cvičící i necvičící)
- za den (pro účastníky kteří nebudou přítomni celou dobu tábora):
90,-   /    140,-    Kč za 1. cvičícího psa
30,-   /      60,-    Kč za 2. cvičícího psa
30,-   /      45,-    Kč za necvičícího psa

Pokud necvičí žádný pes jednoho majitele, je první pes počítán vždy jako cvičící. Pokud přijede majitel se psem pouze na zkoušky nebo na Memoriál Karla Matušince – Jevišovický pětiboj, nebude platit poplatky za psa (platí pro účastníky, diváci se psem platí za necvičícího psa).

- kotec:                                             200,-   /    300,-    Kč za tábor

V ceně za ubytování je započteno používání WC, sprch, pitné vody, dřevo na táboráky a parkování v areálu. V ceně za cvičícího psa jsou zahrnuty poplatky za vedení výcviku, tzn. platby instruktorům a figurantům. Výbor pobočky pro Moravu a Slezsko odvede z vybraných poplatků za psy poskytovateli areálu 25,- Kč za každého psa denně.

Pro: Balaštík, Bulíková, Kouřil, Skoupý, Smištíková, Vránová
Proti: 0
Zdržel se: 0

II.4 Pokladní kniha

Štěpán Balaštík informoval o stavu dokumentace k pokladně pobočky pro Moravu a Slezsko a nutnosti provést změny dispozičních práv k účtu v bance. Výbor schvaluje částku do 3000,- Kč pro externí účetní, se kterou pokladník zpracuje účetní uzávěrku.

Pan Ján Ponický, paní Marie Konečná a paní Lada Sikorová odstoupili z funkcí v orgánech pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko. Výbor schvaluje změnu práv k účtu a podpisových vzorů – jedinou oprávněnou osobou k nakládání s účtem je pokladník pobočky pro Moravu a Slezsko Štěpán Balaštík.

Pro: Balaštík, Bulíková, Skoupý, Smištíková, Vránová
Proti: 0
Zdržel se: Kouřil

II.5 Klubová výstava 8. 5. 2010 – zajištění cen

Zajišťuje Marie Bulíková.

K informaci

II.6 Agenda členské základny

Hana Vránová převzala agendu členské základny pobočky pro Moravu a Slezsko. Nová adresa k zasílání přihlášek do pobočky KCHČSV pro Moravu a Slezsko je:
Hana Vránová, Vysoké Studnice 88, 588 21 Velký Beranov

K informaci

II.7 Prezentační a reklamní letáky

Vojtěch Kouřil zpracuje a předloží návrh prezentačních materiálů, včetně předběžného odhadu ceny. Možnost inzerce a prezentace chovatelských stanic apod.

K informaci

II.8 Cena pronájmu areálu v Jevišovicích

Byla projednána a dohodnuta cena:
- svody a bonitace:                              1000,- Kč
- výstavy – do 40 přihlášených psů       1000,- Kč
- výstavy – nad 40 přihlášených psů      1500,- Kč

K informaci

III. Z časových důvodů doprojednáno korespondenčně:

III.1 Podnět dle čl. II.7 ZaCHŘ podaný výborem KCHČSV dne 5. 12. 2009

Výbor pobočky pro Moravu a Slezsko navrhuje na základě výše uvedeného podnětu preventivní opatření k zamezení dalšího krytí feny Dixie Dakmat, a to z níže uvedených důvodů:

Feně již skončila chovnost, při svém posledním zabřeznutí byla kryta již po osmém roce věku. Chovateli Pavlu Čermákovi výbor pobočky pro Moravu a Slezsko uděluje zákaz chovu v době trvání 2 roky počínaje dnem vydání tohoto rozhodnutí, tj. 24. 4. 2010. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opakované nechtěné nakrytí feny chovatele jeho vlastním psem, a dále vzhledem k věku feny, zdravotním rizikům, které by pro fenu plynuly z další březosti a nemožnosti vydat PP na další případný nechtěný vrh (po osmém roce věku feny je vyjímečně možné zapsat pouze jeden vrh), doporučuje výbor pobočky pro Moravu a Slezsko chovateli Pavlu Čermákovi provedení kastrace feny Dixie Dakmat, pokud to její zdravotní stav umožňuje. Doloží-li chovatel Pavel Čermák veterinární potvrzení o provedené kastraci nejpozději do 30. 9. 2010, bude mu zákaz chovu zrušen.
Toto rozhodnutí bude chovateli písemně sděleno do dvou týdnů ode dne rozhodnutí výboru. Chovatel se proti němu může písemně odvolat do 30-ti dnů od doručení ke kontrolní a revizní komisi pobočky pro Moravu a Slezsko.

Pro: Balaštík, Bulíková, Kouřil, Skoupý, Smištíková, Vránová, Tichá
Proti: 0
Zdržel se: 0

III.2 Organizační zajištění celostátní konference KCHČSV

Předběžně navržený termín a místo konání celostátní konference KCHČSV – 12. červen 2010, Brno (příp. nejbližší okolí). Po upřesnění bude neprodleně zveřejněno na klubových www stránkách v kalendáři akcí. Pozvánky budou delegátům zaslány nejpozději do 11. 5. 2010. Termín pro zasílání návrhů k projednání (prostřednictvím zvolených delegátů) – 25. 5. 2010. Návrhy je možné zasílat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (nutno vyžádat potvrzení o přečtení, do předmětu zprávy uvést „Návrh pro konferenci KCHČSV“), příp. poštou na adresu: Karel Skoupý, Tumaňanova 52, 62100 Brno.

Pro: Balaštík, Bulíková, Kouřil, Skoupý, Smištíková, Vránová, Tichá
Proti: 0
Zdržel se: 0

III.3 Návrh členů CHK

Výbor pobočky pro Moravu a Slezsko navrhuje celostátnímu výboru pro jmenování do chovatelské komise (pozn.: novou chovatelskou komisi jmenuje nový celostátní výbor zvolený na konferenci):

- Dana Matušincová

Pro: Balaštík, Bulíková, Kouřil, Skoupý, Smištíková, Tichá, Vránová
Proti: 0
Zdržel se: 0

- Karel Skoupý

Pro: Balaštík, Bulíková, Kouřil, Smištíková, Tichá, Vránová
Proti: 0
Zdržel se: Skoupý

- Hana Vránová

Pro: Balaštík, Bulíková, Kouřil, Skoupý, Smištíková, Tichá
Proti: 0
Zdržel se: Vránová

Doplňující poznámka – k informaci: Ivana Střítežská ze zdravotních důvodů dočasně pozastavuje svoji činnost v chovatelské komisi.

Zapsal: Karel Skoupý

Z galerie