Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 55 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z korespondenční schůze výboru KCHČSV, 5.12.2009

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 19. 1. 2010 12:23 Zveřejněno 20. prosinec 2009
Napsal Karel Skoupý Zobrazeno: 6186
Termín konání: 5. 12. 2009
Body 1, 2 a 3 projednány za účasti chovatelské komise KCHČSV. Program:
 1. Nechtěné překrytí feny Aiky z Vlčího dubu chovatele MVDr. Milana Hanačíka
  Chovatel MVDr. Hanačík oznámil nechtěné překrytí své feny Aiky z Vlčího dubu jeho psem Unkasem z Molu Es, ke kterému došlo 8 dní po krytí psem Drak Lupus Bohemia Genao podle vydaného KL, a požádal o návrh řešení situace. Výbor a CHK navrhuje následující řešení:
  -        Výbor a CHK ukládají chovateli provedení testů paternity u všech štěňat k potvrzení otcovství jednoho psa.
  -        Odběr vzorků bude proveden za přítomnosti pověřeného člena výboru nebo CHK KCHČSV tak, aby bylo zamezeno všem pochybnostem o původu štěňat do budoucna.
  -        Pokud bude otcem všech štěňat jeden pes (ať už původně navržený, nebo ten který fenu nechtěně překryl), budou vydány PP, ve kterých bude uveden otec podle výsledků testů.
  -        Výbor a CHK udělují chovateli napomenutí s upozorněním, že pro příště je nutné lépe zajistit fenu proti nežádoucímu nakrytí po celou dobu hárání a dostatečně dlouhou dobu po krytí.

  Pro: Skoupý, Hospodka, Střítežská, Matušincová, Bulíková, Hubáčková, Křížová (Novoveská, Kaufmanová)

  Proti: 0
  Zdržel se: 0


  Pozn.: Řešeno průběžně. Odběr vzorků proveden 31.10.2009 (přítomen Ing. Karel Skoupý). Vyhodnocení provedeno labotatoři LAMGen v Brně. Dle výsledků je otcem všech štěňat Unkas z Molu Es.
 2. Nechtěné krytí feny Dixie Dakmat chovatele Pavla Čermáka
  Chovatel p. Čermák oznámil nechtěné nakrytí své feny Dixie Dakmat jeho psem Badem Vlčí naděje a požádal o vydání krycího listu na toto spojení. Výbor a CHK navrhuje následující řešení:
  -        Vzhledem k věku feny (nar. 03.01.2001) chovatel bezodklaně doloží zprávu veterináře, která potvrdí že zdravotní stav feny umožňuje březost a odchov štěňat bez nadměrných rizik (podle Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU)
  -        V případě kladného vyjádření veterináře bude vystaven KL a štěňatům z tohoto spojení vydány PP.*

  Pro: Skoupý, Střítežská, Matušincová, Bulíková (Novoveská)

  Proti: Hospodka, Hubáčková, Křížová (Kaufmanová)

  Zdržel se: 0


  U chovatele Pavla Čermáka se jedná o opakované porušení ZaCHŘ KCHČSV, v tomto případě i o porušení Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, čl. 8a) (... u fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik). Výbor a CHK navrhuje následující postih:
  -        vydání KL bude zpoplatněno částkou 300,- Kč (v souladu s rozhodnutím konference 2006)
  -        o přestupku proti Řádu ochrany zvířat při chovu psů bude klub informovat ČKS
  -        poradce chovu prostřednictvím výboru KCHČSV podává výboru pobočky pro Moravu a Slezsko podnět podle čl. II.7 ZaCHŘ KCHČSV.
  -        výbor a CHK KCHČSV udělují chovateli důtku a zároveň důrazně upozorňuje na porušení řádů KCHČSV i nadřízených řádů a předpisů.

  Pro: Skoupý, Hospodka, Střítežská, Matušincová, Bulíková, Hubáčková, Křížová (Novoveská, Kaufmanová)

  Proti: 0

  Zdržel se: 0


  Pozn.: Vzhledem k bezodkladnosti řešeno průběžně. Chovatel se hájil tím, že v době nechtěného krytí nebyl přítomen a o psy se staral někdo jiný. Výbor a KCHČSV toto nepovažuje za relevantní omluvu, neboť majitel psů je povinen zajistit své psy i po dobu své nepřítomnosti a patřičně poučit osoby, které se o ně budou po dobu jeho nepřítomnosti starat. V neprospěch chovatele hovoří i to, že šlo o opakované nechtěné krytí.
 3. Nová bonitační karta
  Výbor KCHČSV schvaluje aktualizované provedení bonitační karty, které bylo zpracováno na základě usnesení konference konané 14. 6. 2008. Do bonitační karty byly zapracovány
  -        změny zpracované Ing. Hartlem a sl. Hubáčkovou
  -        změny navržené CHK
  -        změny plynoucí ze společného projednávání mezi KCHČSV v ČR a KCHČSV SR za účasti Ing. K. Hartla a p. O. Dóry.
  Na základě těchto jednání byl zpracován konečný návrh nové bonitační karty. Návrh KCHČSV v ČR předloží slovenskému klubu na společné schůzi - viz. bod 5.

  Pro: Skoupý, Hospodka, Střítežská, Matušincová, Bulíková, Hubáčková, Křížová (Novoveská, Kaufmanová)

  Proti: 0

  Zdržel se: 0


 4. Příprava na jarní volební členské schůze poboček
  Jarní členské schůze (17. 4. 2010 - česká pobočka, 24. 4. 2010 - moravská pobočka) budou volební - proběhnou volby výborů a KRK poboček a volby delegátů na celostátní konferenci KCHČSV. Žádáme členy KCHČSV, aby zvážili, zda se chtějí na organizaci činnosti KCHČSV aktivně podílet, tzn. kandidovat do výborů a KRK poboček a do celostátního výboru a KRK. Zájemcům o práci ve výboru nebo KRK zapsaným na listinu kandidátů, bude před vlastním zahájením voleb dán krátký prostor pro představení.

  K informaci


 5. Společná schůze KCHČSV v ČR a KCHČSV SR
  Podle smlouvy mezi kluby svolá KCHČSV v ČR v průběhu 1. čtvrtletí 2010 společnou schůzi za účasti zástupců CHK. Mimo jiné bude předložen návrh nové bonitační karty a formulována společná žádost o potvrzení / vyvrácení informace o žádosti Itálie k získání garanta plemene, která bude následně předána SKJ.

  K informaci

 6. Zneužití klubových formulářů - ZRUŠENO (viz. "Doplnění...")
  Dne 20. 8. 2009 přijala pozvání k posuzování bonitace v Polsku Ing. Monika Soukupová. Posuzování bylo nahlášeno na ČMKU, nebylo oznámeno KCHČSV v ČR.
  Ing. Monika Soukupová použila formuláře bonitačních karet a typizačních karet svodu dorostu Klubu chovatelů československého vlčáka v ČR. Takovéto neoprávněné použití klubových formulářů je nepřípustné z následujících důvodů:
  -         nejednalo se o bonitaci pořádanou KCHČSV v ČR, ani o ní nebyl klub informován
  -         bonitace neproběhla podle řádů KCHČSV v ČR (rozhodčí nebyl delegován klubem, nebyl přítomen poradce chovu)
  -         použití formulářů českých klubových bonitačních a svodových karet, které jsou opatřeny hlavičkou „Klub chovatelů československého vlčáka", může kohokoliv uvést v omyl, že pes jemuž byla takováto svodová nebo bonitační karta vystavena absolvoval svod či bonitaci pořádanou KCHČSV v ČR, tedy oficiální chovatelskou akci pořádanou v souladu s řády KCHČSV v ČR, jenž je v případě bonitace podmínkou nutnou pro zařazení mezi chovné jedince.
  Výbor navrhuje následující opatření:
  Výbor pozastavuje delegace Ing. Moniky Soukupové při posuzování akcí pořádaných KCHČSV do řádné konference KCHČSV (06/2010), které bude neoprávněné použití klubových formulářů předáno k posouzení. Výbor konstatuje, že při akcích které nepořádá KCHČSV není možné používat klubové formuláře nesoucí označení KCHČSV, ale pouze formuláře pořadatele.

  Pro: Skoupý, Hospodka, Střítežská, Matušincová, Bulíková, Hubáčková, Křížová

  Proti: 0

  Zdržel se: 0


 7. Urychlení administrativních činností souvisejících s pořádáním svodů a bonitací
  Vzhledem k nárůstu počtu zvířat, která se účastní svodů a bonitací, výbor doporučuje zakoupení klubového notebooku a laserové černobílé tiskárny. Vyplňování bonitační karty bude prováděno do elektronického formuláře během bonitace. Tím odpadnou prostoje po ukončení posuzování (dopočítávání indexů, vypisování kódů...). Majitel bonitovaného jedince obdrží jeden výtisk bonitační karty, KCHČSV bude bonitační karty archivovat v elektronické formě ve formátu pdf. Max. schválená celková cena: 16 000,- Kč

  Pro: Skoupý, Hospodka, Střítežská, Matušincová, Bulíková, Hubáčková, Křížová

  Proti: 0

  Zdržel se: 0


 8. Rezignace
  Ke dni 31.12.2009 rezignuje z osobních a zdravotních důvodů na funkci člena výboru a člena redakční rady sl. Helena Hubáčková.

  K informaci

 9. Pracovní jedinec
  Vyhlášení pracovního jedince roku bude provádět vždy počínaje rokem 2010 (tzn. pracovní jedinec za rok 2009) územní pobočka, která pořádá klubovou výstavu, při jejíž příležitosti bude pracovní jedinec vyhlašován.

  Pro: Skoupý, Hospodka, Střítežská, Matušincová, Hubáčková, Křížová

  Proti: 0

  Zdržel se: Bulíková


 10. Žádost o pořádání bonitace v Polsku
  Paní Elzbieta Wojtko požádala KCHČSV o uspořádání bonitace v Polsku v termínu 08/2010. Výbor KCHČSV souhlasí za předpokladu, že akce bude polskou stranouz organizačně a finančně zajištěna. Jedná se zejména o zajištění vhodného místa konání, figuranta a potřebných pomůcek (úvaz, podložka apod.), proplacení cestovného, zajištění ubytování a stravování (příp. proplacení diet) pro bonitační komisi.

  Bonitace jsou pořádány územními pobočkami KCHČSV - která pobočka tuto bonitaci zaštítí bude projednáno následně.

  Pro: Skoupý, Hospodka, Střítežská, Matušincová, Bulíková, Hubáčková, Křížová

  Proti: 0

  Zdržel se: 0

Zapsal Ing. Karel Skoupý

*Pozn.: Zmíněné potvrzení dodal p. Čermák hlavní poradkyni chovu  26.11.09, tedy pouze 2 dny před porodem feny.

Z galerie