Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 54 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Schůze výboru KCHČSV, 2.8.2009

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 26. 12. 2012 15:28 Zveřejněno 31. srpen 2009
Napsal Helena Hubáčková Zobrazeno: 5229

Termín a místo konání: 2. 8. 2009, Jevišovice
Přítomni: Karel Skoupý, Ivana Střítežská, Dana Matušincová, Marie Bulíková, Helena Hubáčková
Nepřítomni (omluveni): Hana Křížová, Jaroslav Hospodka

Program:

1. Delegace rozhodčích pro speciální výstavu a přebor ČSV v Jevišovicích
Přebor ČSV podle ZVV1 a závod podle ZZO (26. 9. 2009) - J. Endlicher (S. Bořuta)
Speciální výstava ČSV (27. 9. 2009) - Jana Tomešková

Pro: Skoupý, Střítežská, Matušincová, Bulíková, Hubáčková
Proti: 0
Zdržel se: 0


2. Delegace rozhodčího pro klubovou výstavu v Jevišovicích 2010
Výbor KCHČSV navrhuje oslovit rozhodčí pro Klubovou výstavu pořádanou moravskou pobočkou v Jevišovicích v tomto pořadí: O. Dóra, S. Bognárová (bude-li zpět v SR), J. Tomešková

Pro: Skoupý, Střítežská, Matušincová, Bulíková, Hubáčková
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Rozhodčí pro speciální výstavu 2010 pořádanou českou pobočkou:
Na základě návrhu výboru české pobočky ze dne 11. 6. bude oslovena paní Jana Tomešková. V případě že, nebude moct posuzování na speciální výstavě přijmout, osloví výbor KCHČSV pana Oskára Dóru nebo Ing. Moniku Soukupovou. Výbor kontaktuje také Soňu Bognárovou (momentálně dlouhodobě mimo SR) s dotazem na dobu její nepřítomnosti ohledně výhledu na její možnou delegaci na některou z klubových akcí.

Pro: Skoupý, Střítežská, Matušincová, Bulíková, Hubáčková
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Žádost o rozšíření aprobace na plemeno ČSV
Klubu byla doručena žádost rozhodčího Ladislava Kukly o souhlas s rozšířením aprobace na plemeno československý vlčák. KCHČSV souhlasí s rozšířením aprobace za podmínky, že minimálně dvě z hospitací rozhodčí absolvuje na klubových akcích (bonitace, speciální výstava, klubová výstava). Dále Klub doporučí účast na školení rozhodčích - viz. bod 7.

Pro: Skoupý, Střítežská, Matušincová, Bulíková, Hubáčková
Proti: 0
Zdržel se: 0

5. Nestandardní provedení testu povahy na bonitaci v Roudnici nad Labem dne 11. 4. 2009
Výbor KCHČSV byl informován, že část testu povahy (chování psa u kolíku) nebyla provedena přesně podle znění bonitačního řádu KCHČSV. Výbor požádal o vyjádření bonitační komisi ve složení Anna Šimáčková, Dana Matušincová, Lucie Novoveská. Bonitační komise si je vědoma chyby ve způsobu provádění testu povahy u kolíku. Podle názoru bonitační komise bylo však možné povahy i při takto provedeném testu regulérně posoudit, protože:
- celkové hodnocení povahy sestává z chování psa během měření, chování psa ve skupině osob a zkoušky u kolíku, která je pouze jednou z nedílných částí hodnocení.
- zkouška u kolíku nebyla provedena přesně podle znění bonitačního řádu, obsahovala však všechny požadované činnosti (navázání kontaktu, útok figuranta, přezkoumání reakce na střelbu)
Vzhledem k podanému vysvětlení výbor nepožaduje opětovné přezkoušení povah bonitovaných jedinců, upozorňuje však chovatelskou komisi a hlavní poradkyni chovu, aby dbala se zvýšenou pozorností na správnost provádění testů povahy na bonitacích, k čemuž má sloužit především zkušební pes.

Pro: Skoupý, Střítežská, Matušincová, Bulíková, Hubáčková
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. Vrh pražských krysaříků inzerovaný na internetu Lucií Novoveskou
Klubu bylo doručeno anonymní oznámení (*), že Lucie Novoveská na internetu inzeruje prodej štěňat plemene pražský krysařík bez PP, což odporuje chovatelské etice a řádům ČMKU. Lucie Novoveská podala vysvětlení, že pražské krysaříky jejich rodina vlastní, avšak jsou v majetku její matky, která ji požádala o zadání inzerátu na internetu. Rovněž podmínky chovu, zápisu do plemenné knihy apod. jsou podle vysvětlení Lucie Novoveské stanoveny chovatelským klubem pražských krysaříků odlišně, než jak jsou uvedeny v ZaCHŘ KCHČSV.
Vzhledem k tomu, že předmětem stížnosti je plemeno, které není chováno naším klubem a jehož chov se neřídí normativy našeho klubu, předává výbor KCHČSV podnět neznámého stěžovatele Klubu pražských krysaříků s žádostí, aby o svém rozhodnutí informoval rovněž KCHČSV.
(*) Oznámení bylo doručeno z neznámé e-mailové adresy podepsané neznámým jménem (uvedené jméno nepatří žádnému členovi KCHČSV). Na žádost o bližší kontakt - identifikaci stěžovatele - byla doručena odpověď, že takto anonymní formu stěžovatel volí záměrně.

Pro: Skoupý, Střítežská, Matušincová, Bulíková, Hubáčková
Proti: 0
Zdržel se: 0


7. Školení rozhodčích
Ing. Hartl navrhl uspořádání školení rozhodčích - organizační věci budou upřesněny, předběžně Ing. Hartl navrhuje jarní MVP pořádanou ČKS v Praze. Ing. Hartl zpracuje tématický plán školení, který bude předán KCHČSV v SR k případnému doplnění. KCHČSV v SR bude osloven, zda má zájem se na školení rozhodčích podílet, příp. jakým způsobem.

Pro: Skoupý, Střítežská, Matušincová, Bulíková, Hubáčková
Proti: 0
Zdržel se: 0

8. Školení posuzování povah
Výbor KCHČSV navrhuje, aby během roku 2010 bylo uspořádáno školení v posuzování povah určené především členům bonitačních komisí. Dále navrhuje, aby toto školení bylo vždy cca po 2 letech opakováno.

Pro: Skoupý, Střítežská, Matušincová, Bulíková, Hubáčková
Proti: 0
Zdržel se: 0

V Jevišovicích dne 2. 8. 2009
Zapsala Helena Hubáčková

Z galerie