Zápisy ze schůzí

Zápis z volební schůze KCHČSV, region Čechy, 3.4.2022, Komárov

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 14. 4. 2022 12:59 Zveřejněno 14. duben 2022
Napsal Helena Jahelková Zobrazeno: 668

Zápis z volební schůze KCHČSV, region Čechy, 3.4.2022, Komárov

Přítomno 18 členů regionu Čechy, dle prezenční listiny, 1 člen regionu Morava. Prezentované dokumenty jsou v přílohách.

 

I.

Předseda Kamila Nováková zahájila schůzi a seznámila přítomné s programem.

Tajemník Helena Jahelková přečetla zprávu o činnosti Organizační komise, region Čechy za rok 2021 (příloha I  a příloha II ).

Předseda Kamila Nováková přečetla zprávu o činnosti Výboru KCHČSV za rok 2021 (příloha).

Pokladní Jana Kotulánová přečetla zprávu o hospodaření Organizační komise a Výboru za rok 2021 (příloha).

Člen KRK Pavel Musílek přečetl zprávu Kontrolní a revizní komise za rok 2021(příloha).

Člen KK Monika Soukupová přečetla zprávu Kárné komise za rok 2021 (příloha).

Hlavní poradce chovu Jiří Drábek přečetl zprávu o chovu za rok 2021(příloha).

 

Diskuze: Po přečtení zprávy byl vznesen Monikou Soukupovou dotaz, zda se chovatelská komise také zamýšlí nad tím, jak v chovu omezit další choroby, jako např. epilepsie, potravní a jiné alergie, problémy s imunitou, choroby srdce, reprodukční problémy apod. Následně se diskutovalo o zdraví čsv. Jana Kotulánová vznesla dotaz, jak by se tyto problémy měly řešit. Helena Jahelková navrhla jako první krok obeslat majitele/chovatele s anonymním dotazníkem ke zjištění údajů. Monika Soukupová navrhla přikřížení jiné rasy, jako se tomu děje u dalších inbredních plemen. Následně se rozpoutala diskuze o reálných možnostech a proveditelnosti křížení, aby se docílilo ozdravení čsv v současné době, zda a s kým je reálné křížení v současné době uskutečnit, s nutností dlouhodobého detailního plánu vytvořeného chovatelskou komisí, se sledováním a transparentní dokumentací. Kamila Nováková dále uvedla, že kromě této možnosti je další, tedy udržení velmi nízké příbuznosti v populaci a současně výběr zdravých jedinců do chovu, nicméně přilití krve jiného plemene vede ke skokovému zlepšení zdraví a konstituce, což v čistokrevném chovu nelze takto rychle dosáhnout, také umožňuje lepší výběr krycích psů na exteriér nebo povahu, zatímco v čistokrevném chovu je třeba využívat ve velké míře i průměrné plemeníky. Výběr zdravých jedinců do chovu naráží na to, že jen málokterý chovatel či majitel hlásí chovatelské komisi zdravotní problémy psů či svých vrhů a řada chovatelů při výběru krycích psů upřednostňuje exteriér a výstavní úspěchy před zdravím (poznámka zapisovatele: tento odstavec je souhrnem následně proběhnuté diskuze po ukončení volební schůze).

 

II.

Předseda Kamila Nováková seznámila účastníky s pravidly voleb.

Byla zvolena sčítací komise ve složení: Péterová, Drábek, Fulínová.

Proběhlo hlasování o počtu členů do Organizační komise, region Čechy. Bylo odsouhlaseno navýšení počtu ze sedmi na devět členů.

Proběhla volba členů Organizační komise a delegátů na Konferenci.

Sčítací komise sečetla volební lístky a vypracovala Zprávu sčítací komise (příloha).

Výsledky voleb:

volby2022csvolby2022cs

 

 

zapsala Helena Jahelková