Zápisy ze schůzí

Zápis z oblastní volební schůze OK Morava

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 7. 4. 2022 22:19 Zveřejněno 7. duben 2022
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 266

19. 3. 2022 V HORCE NAD MORAVOU

Schůzi zahájil František Herbrich a přednesl stručný program schůze.

Byly vydány volební lístky. Dle prezenční listiny bylo přítomno 17 členů s právem volit.

Byla jmenována sčítací komise, ve složení: Hana Slezáčková, Veronika Janko, Sára Marangoni

Jména kandidátů byla vyvěšena v prostoru vedle bonitačního kruhu.

Byly předneseny zprávy o činnosti klubu v roce 2021, a to:

Zpráva o činnosti Výboru

Zpráva o činnosti KRK

Zpráva o činnosti KK

Zpráva o činnosti Organizační komise pro Moravu a Slezsko

Zpráva o chovu

Zpráva o hospodaření

Dalším bodem schůze byla diskuze, do které se nikdo nepřihlásil.

Volební urna byla přístupná zhruba 90 minut a byla pod dohledem nejméně jedné členky sčítací komise.

Po uplynutí této doby sčítací komise sečetla hlasy a předala protokol s výsledky.

František Herbrich přečetl výsledky voleb.

Do OK pro Moravu a Slezsko byli zvoleni:

Monika Tichá, Karel Čundrla, František Herbrich, Markéta Hladká, Kateřina Hladká, Štěpán Balaštík a Monika Krejčí. Náhradnicemi se staly Jana Čundrlová a Ivana Tomková.

Delegáty Konference za Moravu a Slezsko byli zvoleni:

Monika Tichá, Kateřina Hladká, Markéta Hladká, Karel Čundrla, František Herbrich, Jiří Drábek, Dana Matušincová, Monika Krejčí, Ivana Tomková.

Poté byla oblastní schůze ukončena.