Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Zápisy ze schůzí

Zápis z korespondenční schůze Výboru z období 11. 7. 2021 - 28. 1. 2022

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 8. 3. 2022 18:37 Zveřejněno 8. březen 2022
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 222

11. 7. 2021

Schválení přebonitace The Black sea wolfdog Giny

PRO: Herbrich, Nováková, Dragonari, Tichá

Nevyjářily se: Kotulánová, Hajduková, Hladká

30. 7. 2021

Schvalování nových členů: David W., Milan Ř., Radek D.

PRO: Herbrich, Tichá, Hladká, Dragonari

Nevyjářily se: Nováková, Kotulánová, Hajduková

9. 8. – 17. 8. 2021

Žádost o rozšíření aprobace rozhodčí z exteriéru Lenky Klímové.

Žádost byla schválena s podmínkou, že bude žadatel hospitovat na nejméně dvou bonitacích a dvou výstavách pořádaných KCHČSV.

PRO: Nováková, Herbrich, Dragonari, Hajduková

Nevyjádřily se: Hladká, Tichá, Kotulánová

12. 8. – 17. 8. 2021

Žádost o rozšíření aprobace rozhodčí z exteriéru Veroniky Chrpové.

Žádost byla schválena s podmínkou, že bude žadatel hospitovat na nejméně dvou bonitacích a dvou výstavách pořádaných KCHČSV.

PRO: Nováková, Herbrich, Dragonari, Hajduková

Nevyjádřily se: Hladká, Tichá, Kotulánová

4. 9. 2021

Schvalování nových členů: Karolína Š., Barbara D. E., Michal P., Renáta Š. G., Antonie K., Eva M., Klara K., Josef T.

PRO: Herbrich, Nováková, Dragonari, Tichá, Hladká, Hajduková

Nevyjádřila se Kotulánová

27. 9. 2021

Schvalování nových členů: Petr N., Roman S., Giulio D. C.

PRO: Herbrich, Nováková, Hajduková, Tichá, Hladká, Dragonari

Nevyjádřila se Kotulánová

29. 9. 2021

Zajištění prezentace plemene na světové výstavě v Brně, stánek, reprezentativní ukázka párů, individuální ukázky plemene, bylo dodatečně ohodnoceno děkovným dopisem předsedy ČMKU a značnou finanční odměnou klubu - 40 tisíc Kč.

5. 10. 2021

Schvalování nových členů: Daniel K., Michal P.

PRO: Herbrich, Nováková, Dragonari, Tichá, Hladká, Hajduková

Nevyjádřila se Kotulánová

18. 10. 2021

Stížnost rozhodčí z exteriéru Střalkové, ke stížnosti se vyjádří organizátor výstavy a vedoucí kruhu.

19. 10. 2021

Žádost španělského klubu o uznání bonitace.

Předseda španělského klubu požádal o uznání, že bonitace konaná 11. 9. 2021 v Paracuellos de Jarama ve Španělsku odpovídala řádům KCHČSV. Na místě bonitaci vedla Dana Matušincová.

PRO: Nováková, Herbrich, Kotulánová, Dragonari, Tichá, Hladká, Hajduková

27. 10. 2021

Zaslání bonitačního řádu do Ruska, žádost z Ruska o doporučení pro pořádání bonitace v Rusku a zaslání bonitačního řádu.

11. 11. – 27. 11. 2021

Zaslání zkušebního řádu vytrvalostní zkoušky polskému klubu.

Nový prezident Klubu československého vlčáka v Polsku Grzegorz Stelmachovski požádal Výbor KCHČSV o poskytnutí zkušebního řádu ke zkoušce ZVP. Po přeložení do Polštiny bude předložen PKR ke schválení.

16. 12. 2021

Genomia

Výboru byla e-mailem zaslána prosba laboratoře Genomia o zprostředkování kontaktu s Miroslavem Šestákem a Terezou Dohnalovou z důvodu neuhrazených pohledávek. Monika Tichá kontaktovala oba zmíněné telefonicky a bylo jí přislíbeno, že budou situaci řešit. Dohnalová neprodleně uhradila.

23. 12. 2021

Žádost o rozšíření aprobace rozhodčího z exteriéru Karla Peroutky.

Žádost byla schválena s podmínkou, že bude žadatel hospitovat na nejméně dvou bonitacích a jedné výstavě pořádané KCHČSV.

PRO: Nováková, Herbrich, Kotulánová, Dragonari, Hajduková

Nevyjádřily se: Hladká, Tichá

11. 1. 2022

Schvalování nových členů: Kateřina G., Eva Č., Simona D., Jana U., Eva G.

PRO: Herbrich, Dragonari, Nováková, Hladká, Hajduková

Nevyjádřily se Tichá, Kotulánová

28. 1. 2022

Schvalování nových členů: Tereza D., Hana K., Martina N., Jana M., Nikola V., Daniela P., Pavel K.

PRO: Herbrich, Dragonari, Hajduková, Nováková, Tichá

Nevyjádřily se Hladká, Kotulánová

Z galerie