Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Zápisy ze schůzí

Zápis z korespondenční schůze organizační komise Čechy, 21.5.2021-10.6.2021

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 25. 6. 2021 22:59 Zveřejněno 25. červen 2021
Napsal Helena Jahelková Zobrazeno: 301

Projednání návrhů korespondenčně zahájila předsedkyně Kamila Nováková. 

1. Návrh rozhodčího na přesunutou jarní výstavu, diskuze ohledně termínu přesunuté výstavy, návrh rozhodčího na bonitaci.

Termín výstavy byl dohodnut na 8.8. 2021, rozhodčí Iveta Nováková. Datum bylo paní rozhodčí potvrzeno, byla potvrzena možnost využít areálu kempu Marína, Týnec nad Labem

Termín bonitace byl dohodnut na 7.8. 2021, rozhodčí Monika Soukupová, areál kempu Marína Týnec nad Labem.

Termíny byly zvoleny po dohodě s rozhodčími i dle časovým možností organizační komise.

Pro  Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Moravcová, Nováková, Slezáčková, Šuster

Proti

Zdržel se

2. Diskuze ohledně systému pořádání výstav

V současné době Moravská organizační komise pořádá jeden rok speciální a následně klubovou, a druhý rok pořádá Česká organizační komise opět jednu speciální a druhou klubovou. Diskutoval se o návrhu, že by jedna organizační komise nepořádala dvě (až tři v případ dvoudenních) výstavy za rok, ale jen jedenkrát za rok, a druhá také jedenkrát za rok. Počet výstav by tak byl zachován, každá organizační komise by se ale soustředila jen na jednu akci ročně, nikoli na dvě.

 Pro  Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Moravcová, Nováková, Slezáčková, Šuster

Proti

Zdržel se

Návrh byl předložen k posouzení OK Morava.

3. Vytvoření nové kategorie v „plánu akcí“

K současným kategoriím Akce pořádané klubem a Ostatní akce nově přidána Akce pod záštitou klubu. Jedná se o akce, které pořádají samostatně kluboví činitelé nebo pověřené osoby, a které byly v minulosti označovány jako „akce klubu“. Z důvodu větší přehlednosti a účetnictví je však třeba tyto akce odlišit.

 Pro  Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Moravcová, Nováková, Slezáčková, Šuster

Proti

Zdržel se

4. Dohodnutí termínu na schůzi organizační komise

Schůze se bude konat ve Slivenci, 18.6, od 18:00.

 Pro  Dragonari, Jahelková, Kotulánová, Nováková, Slezáčková, Šuster

Proti

Zdržel se Moravcová

Z galerie