Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Zápisy ze schůzí

Zápis z korespondenční schůze CHK ze dne 1. – 4. 6. 2021

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 22. 6. 2021 15:59 Zveřejněno 22. červen 2021
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 390

Kromě členů CHK mohou kontrolu vrhů provádět pověřené osoby: Soukupová, Čílová, Jahelková, Smištíková, Tichá. Doručí CHK zprávu a vyplněný stanovený protokol o kontrole vrhu. Další osoby mohou provádět kontrolu vrhu v případě, že budou proškoleny a schváleny Lucií Novoveskou. Kontrolor nesmí kontrolovat vrhy zapsané na jeho vlastní chovatelskou stanici.

Pro: Novoveská, Nováková, Herbrich, Matušincová, Drábek, Dragonari

Zapsala: Nováková

Z galerie