Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 123 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Rozhodnutí KRK - odvolání Pavla Hanušky proti rozhodnutí KK

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 9. 6. 2020 15:14 Zveřejněno 27. duben 2020
Napsal Admin Zobrazeno: 407

ROZHODNUTÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

KLUBU CHOVATELŮ ČESKOSLOVENSKÉHO VLČÁKA

Kontrolní a revizní komise Klubu chovatelů československého vlčáka, z. s. ve složení:

předseda Kontrolní a revizní komise Michal Malý a členové kontrolní a revizní komise Jiřina Nekvasilová a Katarína Péterová

 

rozhodla ve věci odvolání žalovaného Pavla Hanušky proti rozhodnutí Kárné komise v případě kárné žaloby na pana Pavla Hanušku ve věci opakované pomluvy Ing. Karla Hartla podané paní Kamilou Novákovou na schůzi konané dne 26. 01. 2020 v Zakšíně takto:

 

V souladu se článkem XII Stanov bod 12.29 KRK zamítá odvolání žalovaného a potvrzuje rozhodnutí Kárné komise.

 

Odůvodnění:

Žalovaný ve svém odvolání uvádí, že bylo porušeno jeho právo být seznámen s žalobou. Žalobce i předsedkyně KK potvrdila, že žalovanému byla zaslaná celá žaloba včetně příloh e-mailem. KRK byl taktéž předložen zápis z hlasování KK o rozhodnutí a přeposlán e-mail se zasláním rozhodnutí a výsledku hlasování o něm dne 11. 03. 2019 žalovanému, opětovně zaslán znovu dne 18. 04. 2019 a doručen poštou 23. 04. 2019.

Odvolání proti rozhodnutí KK obdržela KRK pouze e-mailem dne 22. 04. 2019 což je v rozporu s bodem 12.26 Stanov.

12.26.    Odvolání proti rozhodnutí KK se podává předsedovi KK podáním adresovaným do sídla KCHČSV. Předseda kárné komise bez odkladu poté, co bylo odvolání doručeno, zašle stejnopis nebo opis odvolání ostatním účastníkům kárného řízení. Vyzve je současně, aby se nejpozději do dvou týdnů k odvolání písemně vyjádřili a toto písemné vyjádření zaslali na adresu KCHČSV – k rukám předsedovi KRK.“

 

Členové KRK se shodli, že veřejné šíření nepravd o čestném předsedovi KCHČSV, zakladateli plemene je chování, kterým žalovaný porušuje čl. VI bod 6.3 c Stanov, neb členské schůze i konference jsou veřejné a zápisy z nich jsou zveřejněné na webových stránkách klubu. Šíření takových pomluv poškozuje dobré jméno klubu a může ovlivnit stav členské základny.

V Zakšíně dne 26. 01. 2020

 

…………………………………..

Michal Malý – předseda KRK

Příloha:
Zápis ze schůze KRK ze dne 26. 1. 2020

Rozhodnutí kárné komise 4. 3. 2019


Z galerie