Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 110 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis z korespondenčních schůzí výboru 7. 11. 2019 - 1. 2. 2020

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 12. 2. 2020 19:27 Zveřejněno 12. únor 2020
Napsal Lenka Dragonari Zobrazeno: 634

7. 12. 2019

Nákup tiskárny pro Lucii Novoveskou. Tiskárna je potřeba pro tisk dokumentů v CHK, a také pro komunikaci s ČMKU.

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Tuhela, Smištíková, Mrkosová, Kotulánová

8. 1. 2020

Schvalování nových členů: Edoardo Corradi, Martin Kubiš, Sarah Cann

Pro přijetí: Herbrich, Nováková, Dragonari, Mrkosová, Smištíková, Tuhela, Kotulánová

12. 1. 2020

Výbor obdržel podnět pana Miroslava Šestáka v následujícím znění:

Vážený výborne,tímto vás žádám o prošetření možného závažného provinění ze strany Chovatele Radka Kunce kdy pro dlouhodobé pomluvy jsem si nechal u Genomie udělat test CaniLine a výsledky které mi přišly mne ohromily podotýkám že tyto výsledky jsem chovateli poskytl ihned po tom co mi je Genomie na začátku minulého roku zaslala. Jako Garant plemene by jste měli vyzvat všechny k testování a nebo vyzvat Genomii k vysvětlení a vyvrácení těchto výsledků Zároveň kromě Českého klubu poskytnu tyto výsledky i Slovenskému klubu protože jej považuji za velmi závažné a s tím jakým způsobem se Český klub a její funkcionáři staví k plemeni musím informovat i klub Slovenský. S pozdravem Chovatel Miroslav Petr Šesták Strážce Walhaly.

Po diskuzi byla kontaktována laboratoř Genomia a po obdržení její odpovědi výbor dospěl k tomuto závěru:

Vážený pane Šestáku,

Výbor projednal Vaši žádost o prošetření možného závažného provinění ze strany chovatele Radka Kunce. Výbor se obrátil na laboratoř Genomia se žádostí o vysvětlení.

Vyjádření laboratoře Genomia:

Dobrý den,

dohledala jsem si výsledek testu Dorren Šedý poklad.

V testu byla nalezena malá část markerů, které nekorespondují s markery genetického profilu typického pro ČSV, které tvoří srovnávací databázi plemene.

Tyto markery nejsou přiřaditelné typickému ČSV dle srovnávací databáze, proto jsou uvedeny jako příspěvek neznámého plemene.

Vysvětlení této situace mohou být dvě.

1) V páté či ještě dřívější generaci došlo k překrytí německým ovčákem, jiné plemeno nepřipadá v tomto případě v úvahu. Adeptů na překrytí je teoreticky mnoho - jen v páté generaci je 8 krytí, v šesté generaci 16 krytí a tak dále, kde mohlo dojít k nechtěnému spojení.

2) Dorren má v příbuzenstvu v páté či dřívější generaci předka, který pochází z linie ČSV, která je geneticky odlehlá od průměru ČSV zahrnutých ve srovnávací databázi. Srovnávací databáze zahrnuje asi z poloviny vzorky ČSV z ČR, zbytek tvoří vzorky z různých jiných evropských zemí. Nicméně je možné, že databáze nepokrývá přesně správně populaci plemene.

Z našeho pohledu není možné rozhodnout, která z těchto dvou možností je více pravděpodobná. Vše výše napsané je v textu výsledku uvedeno.

U vzorků, které mají 87,5 % a více jednoho plemene, se vždy provádí test čistoty plemene:

- test plemen - srovnání uvnitř plemene a srovnání napříč plemeny - Z PCA grafů velmi hezky vyplývá, že Dorren zapadá do skupiny ČSV. Příbuznost se Saarolosovým ovčákem byla také testována a byla jednoznačně vyloučena.

- míra homozygozity - Dorren má nepatrně vyšší heterozygotnost, než se očekávalo, ale stále v rozmezí pro ČSV.

S pozdravem Mgr. Markéta Dajbychová Genomia

Z uvedeného vyplývá, že chovatel Radek Kunc se nemohl dopustit žádného provinění, jelikož obě uvedené varianty se týkají páté nebo ještě vzdálenější generace rodokmenu Vašeho psa. Nemohl tedy ovlivnit dotyčné dění.

Z vysvětlení laboratoře, obsaženém tedy i v původním protokolu, který jste nám zaslal, stojí dvě možnosti.

Dorren má německé ovčáky v rodokmenu od osmé generace, což odpovídá variantě jedna.

Variantou dva se dá vysvětlit téměř cokoli.

Každopádně laboratoř vyvrátila příměs jiných plemen než německého ovčáka, kterého máme v rodokmenech všichni, a potvrdila, jak stojí v protokolu, že vzorek Dorrena spadá do klastru československých vlčáků, což ukazuje, že jeho genetický profil je v souladu s ostatními psy tohoto plemene. Dále potvrdila, že Dorrenovy výsledky se těsně shodují s údaji čistokrevných československých vlčáků, odpovídají jim mnohem více, než jakémukoliv jinému plemenu.

Výsledky neprokazují žádným způsobem podvody v rodokmenu, na základě kterých by bylo možné nutit jakéhokoli chovatele k nákladnému testování.

Výbor KCHČSV

Pro toto znění: Nováková, Herbrich, Tuhela, Mrkosová, Dragonari, Kotulánová

Nevyjádřila se Smištíková

21. 1. 2020

Výbor byl kontaktován členkou amerického klubu se žádostí o oficiální stanovisko k serveru wolfdog.org

Odpověď výboru:

Dear US Club colleagues, The website wolfdog.org is managed by private individuals with private interests. The Czech breeders' club does not use this website, does not recommend its use and does not consider it to be credible, the database contains demonstrably flawed data. We recommend using a quality German database: http://www.wolfdog-database.com/en

Best regards

Czech breeders' club

Kamila Novakova

Pro: Nováková, Herbrich, Dragonari, Tuhela, Smištíková, Mrkosová, Kotulánová

Z galerie