Nepřehlédněte

Všechna zvířata podílející se na chovu ČSV v ČR splňují standardy Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.
Pro uchovnění je potřeba doložit vyhodnocení DKK a DLK, rentgeny se zhotovují dle rozhodnutí Konference 2018 pouze u akreditovaných veterinářů. Dále je třeba doložit vyšetření na DM, DW a DNA profil - viz odběr krve pro DNA...Žádost o Krycí listy posílejte příslušnému regionálnímu poradci chovu nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím. Ve zkráceném termínu je poplatek 300,-Kč pro členy klubu, 500,-Kč pro nečleny klubu (viz ceník poplatků). Pes i fena na KL musí být přeregistrováni jako chovní na ČKS Již vystavený KL je platný 6 měsíců, poté je třeba požádat o jeho prodloužení nebo o nový KL. Dokumenty potřebné pro vystavení PP (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné žádosti o vystavení exportních PP) posílejte na adresu předsedy CHK.

Kniha ČSV

Knihy jsou dostupné na všech klubových akcích a zároveň u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a u Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., se kterými je možné domluvit se na způsobu platby a zaslání knihy.

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 46 hostů a žádný člen

Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze Výboru KCHČSV dne 16.11.2019 Devět křížů, Lesní Hluboké

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 25. 11. 2019 19:25 Zveřejněno 25. listopad 2019
Napsal Admin Zobrazeno: 722

Přítomni: K. Nováková, F. Herbrich, J. Kotulánová, J. Smištíková, L. Dragonari
Omluveni: M. Tuhela, J. Mrkosová

Program schůze:

1. Kontrola nedokončených minulých úkolů
2. Projednání stížnosti pana Šestáka na postup CHK
3. Schválení zprávy o uznání bonitace pro Španělský klub
4. Schválení zprávy o podpoře Britskému klubu při uznání plemene ČSV ve Velké Británii
5. Příprava Konference
6. Schválení účetní závěry za rok 2018
7. Projednání směrnice o pořádání akcí organizačními komisemi

 
1. Kontrola nedokončených minulých úkolů:

• Zlepšení seznamu veterinářů k DKK a DLK, doplnění údajů. Bere si na starost Lenka Dragonari.

• Překlad BK do angličtiny – probíhá, překládá L. Dragonari.

• Projednání sponzorského daru na údržbu databáze, ukončeno bez zpětné vazby.

• Opravy účetnictví za rok 2018 OK pro MaS podle požadavků KRK – neproběhlo.

 

2. Projednání stížnosti pana Šestáka na postup CHK

Stížnost p. Šestáka

Výbor projednal stížnost p. Šestáka. CHK ani L. Novoveská neměla dopisovat poznámku na základě RTG dle svého uvážení. Majitelům bude zaslána opravená bonitační karta.
Nicméně Výbor oceňuje pečlivou kontrolu RTG snímků ze strany Lucie Novoveské a celé CHK. Bohužel vzhledem ke kvalitě snímků a k tomu, že na doručeném CD se snímkem není číslo čipu, další veterináři oslovení CHK odmítli snímek kontrolně posoudit.
Chovatel a majitel předložili postupně tři identické páry snímků, každý ale s jinými identifikačními znaky, jeden na CD bez čipu, druhý mailem se správnými čísly čipu a třetí mailem s různými čísly čipu. Nicméně jsou to stále stejné snímky a je podezření, že k manipulaci s číslem čipu na nich došlo dokonce dvakrát. K tomu byla předložena veterinární zpráva, že ocas je bez patologických změn. Na základě zprávy byl pes uchovněn. Na základě výše zmíněných skutečností tímto Výbor KCHČSV podává Kontrolní a revizní komisi podnět k prověření: Zda nedošlo ke kárnému provinění dle Kárného rejstříku, čl. II bod 5) Padělání nebo pozměnění dokumentů nutných k chovu a přiznání chovnosti a 6) Podvod v souvislosti s uchovněním jedince nebo vystavením dokladů ke krytí.
Vzhledem k situaci bude jako příloha k bonitační kartě doplněna veterinární zpráva a výtisk snímků ze zaslaného CD. Do bonitační karty bude zaznamenáno: „K nahlédnutí RTG snímky ocasu a veterinární zpráva o stavu ocasu."
Pro: K. Nováková, L. Dragonari, J. Smištíková, F. Herbrich, J. Kotulánová

 

3. Schválení zprávy o uznání bonitace pro Španělský klub „Club Ibérico de La Raza Perro Lobo Checoslovaco"

KCHČSV v ČR uznává, že bonitace, která proběhla 31.8. 2019 v Umbrías, provincie Ávila (Španělsko) pod vedením bonitační komise ve složení: Dana Matušincová, poradce chovu KCHČSV v ČR pověřený vedením bonitací, Alfonso Castells Lladosa - rozhodčí exteriéru FCI (Royal Sociedad Canina Espaňola, Presidente deLa Sociedad Canina de Murcía) a Francisco Luis Vera Ugena - člen bonitační komise, proběhla v souladu se všemi řády a předpisy KCHČSV v ČR.
Pro: K. Nováková, L. Dragonari, J. Smištíková, F. Herbrich, J. Kotulánová

 

4. Schválení zprávy o podpoře Britskému klubu při uznání plemene ČSV ve Velké Británii

KCHČSV v ČR podporuje vaší snahu o uznání plemene ČSV ve Velké Británii a jeho uznání Britským Kennel Klubem. Podporujeme váš Klub ve snaze toho docílit a budeme vám při tom nápomocni.
Pro: K. Nováková, L. Dragonari, J. Smištíková, F. Herbrich, J. Kotulánová

 

5. Příprava Konference:

Konference se bude konat 13.6. 2020, dle návrhu pořádající org. komise ve Lhotě pod Libčany (Hradec Králové).
Delegátům klub uhradí cestovní náhrady ve výši 4 Kč za km a 200 Kč na oběd.
Své návrhy k projednání na Konferenci mohou zaslat všichni členové klubu nejpozději do 1.4. 2020.
Sborník návrhů připraví K. Nováková.
Tisk a rozeslání sborníků delegátům do 20.5. 2020 zajistí L. Dragonari.

Pro: K. Nováková, L. Dragonari, J. Smištíková, F. Herbrich, J. Kotulánová

 

6. Schválení účetní závěry

Schválení účetní závěry za rok 2018. Bude odesláno na Městský soud.
Pro: K. Nováková, L. Dragonari, F. Herbrich, J. Kotulánová
Nepřítomná: J. Smištíková

7. Projednání směrnice o pořádání akcí organizačními komisemi
Z časových důvodů odloženo na příští schůzi Výboru.

Z galerie