Zpráva o chovu 2012-2013

Kategorie: Zprávy o chovu Aktualizováno 21. 4. 2016 9:37 Zveřejněno 21. duben 2013
Napsal Dana Matušincová Zobrazeno: 1881

Zapsané vrhy, efektivní velikost populace

Za hodnocené období 2012 – 2013 bylo zapsáno 556 štěňat v 96 vrzích, z toho:
- v roce 2012 bylo zapsáno 49 vrhů
- v roce 2013 bylo zapsáno 47 vrhů
V roce 2012 krylo 43 plemeníků, v roce 2013 krylo 37 plemeníků – celkem krylo za oba roky 80 plemeníků, včetně zahraničních.

Hodnota efektivní velikosti populace se pohybuje stále mírně nad kritickou hranicí – v roce 2012 byla na hodnotě 87,6 a v roce 2013 dosáhla 82,8 - přičemž kritická hranice efektivní velikosti populace je – připomínám – hodnota 50.

Svody a bonitace

Na svody dorostu se dostavilo v letech 2012 a 2013 celkem 78 psů a 73 fen. Na bonitacích bylo předvedeno 65 psů a 80 fen, což je přibližně stejný počet jako v období let 2010 – 2011.

Výsledky bonitací ukazují tato hodnocení:

  • 66 % jedinců bylo hodnoceno jako výborný
  • 27 % bylo hodnoceno velmi dobrý
  • 7% bylo hodnoceno dobrý

Vzhledem k tomu, že v posledních obdobích cca od roku 2005 se snažíme především o zvýšení variability populace, jsou tyto výsledky uspokojující, nicméně v další chovatelské činnosti bude také třeba při jednotlivých spojeních upevňovat exteriérové i charakterové vlastnosti tak, aby nebyly náhodným produktem, ale upevněným výsledkem našeho šlechtění.

Hodnocení DKK a DLK za období 2012 – 2013

Za toto období bylo vyhodnoceno celkem 127 psů a fen. Většina hodnocené populace (cca 90 %) je hodnoceno jako A, tj. bez výskytu dysplazie kyčelních kloubů. Výskyt střední a těžké dysplazie je více méně ojedinělý. Naším úkolem bude tento stav minimálně udržet.

S vyšetřením na DKK se souběžně provádí vyšetření na DLK – za toto období se vyskytli dva jedinci s výskytem DLK – jeden s hodnocením 0-2 a jeden s hodnocením 1-2.

Při hodnocení uplynulého období je potřeba si všímat - co se týká exteriéru - linie hřbetu a zádě. Začíná se vyskytovat větší počet jedinců s klenutějším hřbetem a delší či sraženou zádí – bohužel psaní tohoto nedostatku do poznámky na bonitační kartě nás na tento jev dostatečně neupozorní.

Dále apeluji na chovatele – je třeba nechávat v republice z vrhů ta nejlepší štěňata – vím, že je často těžké odhadnout, které štěně bude exteriérově lepší, o jeho zdraví toho také ve věku 6 týdnů moc nevíme, ale nemělo by se stávat, že evidentně nejlepší jedinci jsou prodáváni do zahraničí. Mysleme na budoucnost československého vlčáka u nás, v České republice.

Dana Matušincová, hlavní poradkyně chovu

Z galerie