Zpráva o chovu za rok 2014

Kategorie: Zprávy o chovu Aktualizováno 21. 4. 2016 8:23 Zveřejněno 28. duben 2015
Napsal Lucie Novoveská Zobrazeno: 6702

Zapsané vrhy, efektivní velikost populace

V roce 2014 bylo odchováno 53 vrhů, celkem bylo zapsáno 331 štěňat, z toho 167 psů a 164 fen. Importovány a do české plemenné knihy zapsány byly v roce 2014 dvě feny, obě ze Slovenska.

V roce 2014 se podílelo na plemenitbě 43 plemeníků (z toho 8 zahraničních) a 52 fen:

- 34 plemeníků bylo využito 1x, 8 plemeníků 2x a 1 plemeník 3x
- 51 fen mělo 1 vrh, 1 fena měla během tohoto roku 2 vrhy

Hodnota efektivní velikosti populace (Ne) dosáhla v roce 2014 hodnoty 94,1 (maximální dosažitelná byla 105). Toto je na poměry našeho plemene poměrně slušné číslo, potvrzující udržování trendu nastoleného minulou HPCH, kdy po 12-ti leté faktické stagnaci hodnot pod kritickou hranicí 50 začala hodnota (Ne) od roku 2007 stoupat. Patří se však připomenout, že jsme stále velice hluboko pod hranicí málopočetné populace – všechny populace s efektivní velikostí pod 400 jsou považovány za málopočetné a chov je v nich nutné řídit s ohledem na co nejširší využití dostupného genofondu.

Většina spojení v roce 2014 reflektovala přání a návrhy chovatelů, přičemž byla sledována míra příbuzenské plemenitby v každém jednotlivém spojení. Do budoucna je však potřeba plemenitbu vést také tak, aby byla lépe využita celá šíře dostupných plemeníků a přednostně byli pokud možno využití dosud nepoužití, stárnoucí psi.

Proto také tímto žádáme na chovatele, kteří si navrhují krycí psy, aby situaci pečlivě hodnotili a vybírali si krycí psy tak, aby jimi navržená spojení nepreferovala prvoplánovou líbivost, ale aby přemýšleli hlavně o jejich celkovém přínosu pro plemeno jako celek. Těžko může být přínosem, pokud po jednom nebo několika blízce příbuzných psech budeme mít v chovu zařazených několik desítek plemeníků.

Naopak větším přínosem může být pes dosud vůbec nevyužitý (a máme takových dost), ze zajímavého spojení a se zajímavými návaznostmi na původ Vaší fenky. Snažte se prosím při svým návrzích hledat zajímavá spojení, studovat rodokmeny a hodnotit klady, zápory a předpokládaný přínos pro celé plemeno.

Shrnutí svodů a bonitací

V roce 2014 bylo opět dosaženo poměrně slušného počtu psů a fen, kteří se zůčastnili svodů a hlavně bonitací.

Na svody mladých se dostavilo v roce 2014: 30 psů a 34 fen, celkem 64 ČSV.

Na bonitacích bylo v roce 2014 předvedeno (přičemž v uvedených počtech není započtena jedna odložená bonitace bez zadání kódu): 32 psů a 38 fen, celkem 70 ČSV.

Děkujeme tímto všem majitelům štěňat, kteří se těchto chovatelských akcích zúčastňují a pomáhají tak rozšiřovat přehled o stavu plemene. Stejně tak děkujeme všem chovatelům, kteří majitele svých štěňat vedou k účasti na těchto akcích a prezentují své odchovy.

Hodnocení DKK a DLK

V roce 2014 byla vyhodnocena DKK u 68 ČSV (34 psů a 34 fen), z toho:

  • DKK A: 60 ČSV - 30 psů a 30 fen
  • DKK B: 3 ČSV - 2 psi a 1 fena
  • DKK C: 2 ČSV - 0 psů a 2 feny
  • DKK D: 3 ČSV - 2 psi a 1 fena
  • DKK E: v roce 2014 se u hodnocených psů nevyskytl

Stupněm DKK A bylo tedy hodnoceno 88,2%, stupni A a B pak 92,6% ze všech vyhodnocených ČSV. DLK byla v roce 2014 vyhodnocena u 70 ČSV, z toho 36 psů a 34 fen. Všichni jedinci vyhodnocení na DLK v roce 2014 byli hodnoceni stupněm 0-0.

Závěrem...

… přeji všem majitelům mnoho krásných chvil prožitých s jejich vlčáky a chovatelům mnoho chovatelských úspěchů.

Žádáme chovatele o vzájmenou vstřícnost a komunikaci s chovatelskou komisí – bez toho těžko lze vést chov v nějakém smysluplném duchu. Všichni máme stejný cíl, kterým je čs.vlčák typu standardu co nejlépe odpovídající, ale hlavně zdravá populace s perspektivou do budoucna.

Lucie Novoveská, hlavní poradce chovu

Z galerie