Zápis ze schůze odstupujících členů výboru a nově ustanoveného výboru České pobočky 28.4.2018, Roudnice nad Labem

Kategorie: Zápisy ze schůzí Aktualizováno 29. 5. 2018 10:58 Zveřejněno 4. květen 2018
Napsal Helena Jahelková Zobrazeno: 295

Přítomní členové odstupujícího výboru:

Andrlová M., Dragonari L., Hurda P., Jahelková H., Nováková K., Treppesch P., Zeisek V.

Přítomní členové nově ustanoveného výboru:

Andrlová M., Dragonari L., Hanuška P., Jahelková H., Nováková K., Slezáčková H., Zeisek V.

Host:

Pavel Šroubek

Schůzi zahájil předseda odstupujícího výboru a člen nově zvoleného výboru Václav Zeisek. Vyzval přítomné členy, zda chtějí pokračovat ve své funkci a zda noví členové souhlasí s funkcí ve výboru, do které byli výborem zvoleni.

Funkce členů nově ustanoveného výboru byly na základě hlasování rozděleny následovně:

Pavel Hanuška – předseda (pro Andrlová, Dragonari, Nováková, Slezáčková, Zeisek, zdržel se Hanuška a Jahelková)

Helena Jahelková – tajemník (pro všichni členové výboru, zdržela se Jahelková)

Magda Andrlová – pokladník (pro všichni členové výboru, zdržela se Andrlová)

Lenka Dragonari – bonitace (pro všichni členové výboru, zdržela se Dragonari)

Nováková Kamila – výcvik (pro všichni členové výboru, zdržela se Nováková)

Václav Zeisek – výcvik (pro všichni členové výboru, zdržel se Zeisek)

Slezáčková Hana – výstavy (pro všichni členové výboru, zdržela se Slezáčková)

 

Odstupující člen výboru Petr Hurda sdělil, že je ochoten pokračovat ve tvorbě webu jako hlavní administrátor a výbor s jeho návrhem jednomyslně souhlasí a děkuje. Veškerý materiál, který byl v jeho správě, byl odevzdán tajemníkovi české pobočky.

Odstupující člen výboru Petr Treppesch předal svou agendu a materiál novému výboru. V diskuzi o místu, kde bude uskladněn materiál navrhl Pavel Šroubek, že je to možné u něj (jedná se o neskladný a na prostor náročný materiál), kde si ho bude vyzvedávat Lenka Dragonari, která zajišťuje ve spolupráci s ostatními členy výboru bonitace. Petr Hurda navrhl, že by bylo vhodné zakoupit z klubových peněz krytý nákladní vozík a v něm uskladnit a převážet materiál.

Odstupující předseda a nově zvolený člen výboru pro výcvik Václav Zeisek pogratuloval ke zvolení novém předsedovi Pavlu Hanuškovi a předal mu slovo.

Projednáváné body:

Letní bonitace na začátku LVT Lázně Bělohrad

  • Václav Zeisek informoval o možné změně místa letní bonitace z důvodu změny ředitele objektu, kde se bonitace měla konat. Do měsíce dodá vyjádření k místu.
  • Návrhy rozhodčích na bonitaci: Tomešková, Soukupová, Márová; osloví předseda Pavel Hanuška

Výstava 2019

  • Kamila Nováková slíbila poslat seznam rozhodčích, kteří posuzovali na výstavách za posledních 5 let, aby se klub vyhnul častému opakování, na Klubovou výstavu čsv 2019. Korespondenčně budou vybráni rozhodčí a budou osloveni předsedou.
  • Návrhy vhodných dat výstavy budou zaslány mailem a řešeny korespondenčně (Nováková, Slezáčková)
  • Helena Jahelková upozornila na místo navržené bývalou členkou Hanou Křížovou pro stopařský závod a výstavu ZKO Štětí. Zašle poslané kontakty předsedovi, který projedná podmínky a možnosti konání závodu a výstavy.

zapsala

Helena Jahelková

Z galerie