Zápis z korespondenční schůze KRK KCHČSV dne 25.9.2017

Kategorie: Chov Aktualizováno 27. 9. 2017 13:19 Zveřejněno 27. září 2017
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 559

Dne 7.9.2017 KRK KCHČSV obdržela podnět Karla Skoupého proti rozhodnutí CHK ze dne
28.6.2017.
Dle Zápisu korespondenční schůze CHK ze dne 28.6.2017:
"CHK konstatuje (s ohledem na optimální vývoj štěňat), že chovatelka je povinna splnit podmínky
chovnosti obou zvířat do termínů podzimních bonitací, tj. nejpozději do 14.10. 2017."
KRK KCHČSV konstatuje, že CHK je povinna řídit se Zápisním a chovatelským řádem KCHČSV
oddíl V. Krytí bod 6.:
"Pokud jeden nebo oba rodiče nesplňují platné podmínky chovnosti KCHČSV a splní je při nejbližší
možné bonitaci, mohou být štěňatům vydány PP. V opačném případě může výbor označit štěňata s
PP za nechovná a nelze na ně vydat ani exportní PP."
Pro: Dušánková, Hartmanová, Smištíková
Proti: 0
Zapsala Petra Dušánková

Z galerie