Inzeráty

Kdo je přítomen

Právě přítomno: 59 hostů a žádný člen

Žádost o krycí list a vystavení průkazu původu štěňat

Kategorie: Chov Aktualizováno 11. 3. 2019 20:22 Zveřejněno 25. srpen 2016
Napsal Daniela Čílová edit. by Kamila Zobrazeno: 4161

Chov československého vlčáka je v České republice rozdělen do dvou úrovní (Konference chovatelů ČSV 2016). Jedná se o chov  KONTROLOVANÝ a chov ŘÍZENÝ. Každý chovatel má povinnost odchovat prvních 5 vrhů (A – E) v chovu řízeném a až poté, pokud chce, může jeho chov spadat do kategorie kontrolovaný.

Chov řízený je přednostně řízen Chovatelskou komisí.

Chov kontrolovaný je řízen samotným chovatelem. I v chovu kontrolovaném musí chovatel dodržovat určitá pravidla v rámci zajištění zdraví populace.

 1. Chovatel je povinen odchovat prvních 5 vrhů v chovatelské stanici v řízeném chovu.
 2. Spojeni navržené chovatelem v kontrolovaném chovu musí splňovat podmínku min. 3 volných generací.
 3. Koeficient ztráty předků (AVK) musí být minimálně 85% pro 5 generací.
 4. Koeficient příbuzenské plemenitby (COI) musí být maximálně 3% pro 5 generací.
 5. Pro kontrolovaný chov lze využít pouze feny s DLK 0-0, a to vždy v kombinaci s jedincem DLK 0-0.
 6. Minimálně jeden z rodičů v navrhovaném chovném páru musí mít vyhodnoceni DKK A(0/0).
 7. Chovatel je povinen doložit, že minimálně jeden z rodičů štěňat je DM N/N a minimálně jeden je DW N/N. Za průkazné jsou považovány výsledky zpracované akreditovanými a certifikovanými laboratořemi.
 8. Jedince s kódem povahy Ob lze spojovat pouze s jedinci Of, Og nebo Oh.
 9. Je doporučeno nespojovat jedince se stejnými vadami a nedostatky, a také nespojovat jedince s opačným extrémem v jednom znaku. V kontrolovaném chovu je však toto na uvážení chovatele.
 10. Každý plemeník smí být v rámci ČR v jednom kalendářním roce využit pro kontrolovaný chov pouze 2x, maximálně však celkem 8x za život psa, další využití je možné pouze v chovu řízeném.
 11. V kontrolovaném chovu je možné opakovat spojení pouze v případě, že je dosud zapsáno maximálně 5 štěňat dotyčných rodičů. Jinak pokud chovatel považuje z nějakého důvodu za vhodné opakování spojení, musí požádat CHK o schválení v chovu řízeném.

Chovatel se tedy může po prvních 5 vrzích v řízeném chovu ve své chovatelské stanici rozhodnout, zda chce následující vrh odchovat v chovu kontrolovaném, potom musí splňovat všechny jeho požadavky, či zvolí i nadále chov řízený.

Žádost o krycí list

Žádost o Krycí list neboli Přihlášku k zápisu štěňat vyplňuje chovatel pomocí online formuláře.

Pokud tento není funkční, až poté chovatel zasílá žádost svému regionálnímu poradci dle regionu, do kterého patří. Pro Čechy přijímá písemné žádosti formou emailu Lenka Dragonari a pro Moravu Jiří Drábek. Žádost o Krycí list musí obsahovat: název chovatelské stanice, na kterou bude vrh odchován, jméno feny, datum narození, bonitační kód, zápisní číslo, třídu chovnosti, DKK, DLK, DM, DW, jméno a adresu chovatele, číslo členské průkazky a informaci o zaplacení členských příspěvků pro daný rok. Chovatel může uvést i své návrhy psů, pokud nějaké má.

O krycí list chovatel žádá v dostatečném předstihu (alespoň 6 týdnů před očekávaným háráním feny). Urgentní žádosti, stejně tak jako žádosti nečlenů klubu, jsou zpoplatněny na účet KCHČSV, viz ceník poplatků. Členem klubu je pouze ten, kdo má pro daný rok zaplacené členské příspěvky.

Krycí list je platný jen pro jedno konkrétní hárání feny, na které byl vystaven, nejdéle však 6 měsíců od data vydání. Po uplynutí této lhůty musí chovatel žádat o jeho prodloužení, nebo o nový KL.

Před prvním krytím musí být pes i fena zařazení mezi chovné jedince. V originálu bonitační karty a v PP musí poradce chovu KCHČSV zapsat chovný/á. Poté musí být provedena přeregistrace na plemenné knize ČKS.

Pokud má váš pes/fena z bonitace "odloženou chovnost", musíte potřebné dokumenty (originál rodokmenu, originál bonitační karty a všechny chybějící dokumenty) zaslat předsedkyni CHK Lucii Novovoveské, aby chovnost potvrdila.

K přeregistraci psa/feny na plemenné knize ČKS zašlete žádost o přeregistraci (formou doporučeného dopisu), originál rodokmenu a originál bonitační karty ve kterých je uvedeno CHOVNÝ, originály vyhodnocení DKK a DLK a kopii výsledků genetických testů DM a DW na adresu: Český kynologický svaz, plemenná kniha, U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7. Žádost stačí napsat ručně a podepsat. Po přeregistraci obdržíte na dobírku všechny dokumenty zpět spolu s knihou krytí/odchovů.

Nakrytí feny nahlásí chovatel do 15 dnů e-mailem poradci chovu.Nebude-li fena nakryta, nahlásí to chovatel e-mailem do 15 dnů od ukončení hárání poradci chovu. Nezabřezne-li fena, nahlásí to chovatel do 15 dnů po předpokládaném datu porodu poradci chovu.

Po uskutečněném krytí chovatel informuje svého regionálního poradce o této skutečnosti a stejně tak učiní i při zjištění březosti a bezprostředně po porodu feny, nejpozději do 7 dnů. V oznámení uvede:

 • jméno chovatele
 • jména rodičů štěňat
 • počet a pohlaví štěňat
 • datum vrhu.

Narození atypických štěňat je nutno ihned hlásit poradci chovu, který zabezpečí dokumentaci. Čipování štěňat se provádí ve věku 4 - 6 týdnů. Čipování zajistí chovatel u veterinárního lékaře, který má k tomuto úkonu oprávnění. Provádějící veterinární lékař potvrdí čipování na formuláři, kde je uveden jmenný seznam štěňat s přiřazením čísel čipů. Tento formulář musí být přiložen k přihlášce k zápisu štěňat.

XI.4 Přihlášku k zápisu štěňat, chovatel zašle doporučeně předsedkyni CHK Lucii Novoveské nejpozději do 60 dnů od narození štěňat. Přihlášku k zápisu štěňat, kterou chovatel předložil bez věcných a formálních závad, předseda CHK doplní o druh chovu a předá k dalšímu řízení. Přihláška musí být odeslána smluvní plemenné knize do 3 měsíců od narození štěňat.

Dokumenty potřebné k vystavení Průkazu původu štěňat (PP)

Do 14ti dnů po porodu feny chovatel podá na Plemennou knihu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)  Hlášení vrhu a ta mu obratem zašle Zápisová čísla štěňat. Tento dokument chovatel uschová a pošle později společně se všemi dalšími dokumenty paní Lucii Novoveské, která zprostředkovává komunikaci s Plemennou knihou a vystavení PP štěňat.

Seznam dokumentů, potřebných k vydání PP štěňat

1.) Krycí list neboli Přihlášku k zápisu štěňat (zasílá regionální poradce na žádost chovatele, viz výše) chovatel vyplní ve dvou kopiích.

2.) Zápisová čísla štěňat (zasílá Plemenná kniha na žádost chovatele, viz. Hlášení vrhu)

3.) Jmenný seznam štěňat s přiřazením čísel čipů je  ke stažení zde (vyplní chovatel společně s veterinářem při čipování)

4.)  Žádost o vystavení exportního průkazu původu (v případě, že štěně bude prodáno do zahraničí) vyplní chovatel pro každé štěně dle pokynů uvedených  zde.

5.) Pokud chovatel použije zahraničního plemeníka, který nemá v ČR dosud žádný vrh, zašle společně s dokumenty i kopii jeho PP, případně všechny další dokumenty (zdravotní vyšetření, tituly, zkoušky atd.), které chce mít v PP štěňat zaneseny. Stejně tak veškerá zdravotní vyšetření týkající se feny, potvrzení o zkouškách, výstavní tituly atd. (které zatím nemá Plemenná kniha od chovatele k dispozici) zašle chovatel doporučeně společně se všemi dokumenty na adresu paní Novoveské.

6.) V případě, že chovatel pronajímá cizí fenu pro svůj vrh, posílá se všemi dokumenty rovněž Smlouvu o pronájmu feny.

7.) U fen starších osmi let je třeba zaslat potvrzení veterinárního lékaře o způsobilosti feny ke krytí a následnému odchovu vrhu. Veterinární potvrzení o zdravotním stavu feny NESMÍ být v den krytí starší 30ti dnů. Bez tohoto dokumentu nebudou průkazy štěňatům vydány! Opět nejde o omezení chovatele, ale o ochranu fen proti týrání.

Seznam dokumentů, potřebných k vydání PP štěňat chovatel posílá do věku osmi týdnů štěňat paní Lucii Novoveské a to i v případě, že všechna štěňata nemají své majitele! Lucie Novoveská vše zkontroluje, potvrdí a zašle na Plemennou knihu nejpozději do 3 měsíců věku štěňat. Tento termín je mezi Klubem a Plemennou knihou smluvně daný, proto apeluji na všechny chovatele, aby výše uvedené termíny dodržovali a nekomplikovali situaci sobě, nám a Plemenné knize ČMKU.

Chovatelé, kteří odchovávají svůj první vrh, jsou povinni vyžádat si od Chovatelské komise kontrolu vrhu. Kontrola kompletního vrhu se provádí po čipování štěňat před odběrem prvního štěněte.

Každý chovatel je povinen znát a dodržovat Zápisní a Chovatelský Řád našeho klubu.

Ing. Daniela Čílová

Z galerie