Chceme mít štěňata - jak máme postupovat?

Kategorie: Chov Aktualizováno 6. 12. 2016 12:19 Zveřejněno 17. květen 2014
Napsal Ing. Daniela Čílová edit P.Hurda Zobrazeno: 6073

Postup při žádosti o Krycí list a seznam všech dokumentů potřebných pro zápis štěňat do Plemenné knihy a vystavení Průkazu původu.

1. Každý chovatel by měl na začátku kalendářního roku informovat hlavního poradce chovu o skutečnosti, zda plánuje daný rok krytí feny. Samotnou žádost o Krycí list podává chovatel 3 měsíce před očekávaným háráním feny příslušnému regionálnímu poradci chovu. Kdo má představu o partnerovi své feny, může si ho s přihlédnutím na důležité ukazatele (příbuznost, zdraví, povaha, exteriér) navrhnout sám a CHK se vyjádří k vhodnosti tohoto návrhu. Kdo nemá žádné zkušenosti ani návrhy, požádá o návrh krycího psa hlavního poradce chovu.

Zkratky:
KL – Krycí list
PK – Plemenná kniha
PP – Průkaz původu
CHK – chovatelská komise
RTG DKK a DLK – rentgen dysplazie
kyčelního a loketního kloubu
DM – degenerativní myelopatie
DW – dwarfizmus (zakrslost)

Seznam chovných psů

Články, které by vám mohly s výběrem krycího psa pomoci:

Výběr krycího psa  Pro majitele krycích psů  Další nejčastěji kladené otázky

Jak zažádat o krycí list

Chovatel v žádosti o KL uvede základní informace o feně (číslo zápisu, datum narození,
bonitační kód, třídu chovnosti, výsledky RTG DKK a DLK, případně DM a DW), předpokládaný termín hárání, veškeré svoje kontaktní údaje (jméno, příjmení, celá adresa včetně PSČ, e-mail, telefon) členství v klubu (člen/nečlen, člen uvede číslo průkazky). Při zasílání žádosti e-mailem uvede do předmětu: KL – jméno feny včetně chovatelské stanice.

2. Po uskutečněném krytí chovatel vyplní všechny údaje v KL včetně podpisů majitele psa i feny (KL obdrží ve dvou kopiích, obě je nutné vyplnit).

3. Bezprostředně po narození štěňat informuje chovatel hlavního poradce chovu a svého regionálního poradce chovu o této skutečnosti. Uvedete jméno a adresu chovatele, jména rodičů štěňat, počet a pohlaví štěňat a datum narození štěňat. Zároveň se domluvíte na datu kontroly vrhu - ta je automaticky prováděna pouze u prvního vrhu chovatele (pokud u něj nebyly zjištěny závady), a to ideálně ve věku štěňat 4 - 6 týdnů. Při kontrole vrhu se také záznam o kontrole provede do Knihy odchovů. Pokud fena nezabřezne, jste rovněž povinni tuto skutečnost nahlásit poradci chovu a zároveň mu odeslat zpět krycí list s poznámkou "NEZABŘEZLA"!

4.Do 14ti dnů věku štěňat zašle chovatel na PK Hlášení vrhu. Tento dokument se vám vrátí z PK zpět.

5. Chovatel společně s veterinářem, který provede čipování štěňat, vyplní Přílohu přihlášky vrhu což je jmenný seznam štěňat s přidělenými čísly čipů. U štěňat určených k vývozu do zahraničí vyplní chovatel Žádosti o vystavení exportních PP dle pokynů uvedených zde.

Vyplněné dokumenty (Krycí list 2x, Hlášení vrhu, Přílohu přihlášky vrhu – čipování, případné Žádosti o vystavení exportních PP) zašle chovatel doporučeně na adresu předsedy chovatelské komise, který provede kontrolu správnosti údajů a vše zašle na PK se souhlasem pro vydání PP štěňat. U zvířat, která se účastní chovu poprvé a nejsou zatím zaregistrována jako chovná, zašle chovatel originál jejich PP. Pokud chovatel použije zahraničního plemeníka, který nemá v ČR dosud žádný vrh, zašle společně s dokumenty i kopii jeho PP, případně všechny další dokumenty (zdravotní vyšetření, tituly, zkoušky atd.), které chce mít v PP štěňat zaneseny. Stejně tak veškerá zdravotní vyšetření týkající se feny, potvrzení o zkouškách, výstavní tituly atd. (které zatím nemá PK k dispozici) zašle chovatel společně se všemi dokumenty na adresu předsedy chovatelské komise, aby bylo možné je zaznamenat do PP štěňat.

ZaCHŘ KCHČSV:
XI.4 Přihlášku k zápisu štěňat chovatel předá poradci chovu při kontrole vrhu nebo zašle doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat. Přihlášku k zápisu štěňat, kterou chovatel předložil bez věcných a formálních závad, předseda chovatelské komise doplní o druh chovu a předá k dalšímu řízení. Přihláška musí být odeslána smluvní plemenné knize do 3 měsíců od narození štěňat.
XI.5 Nesplní-li předseda chovatelské komise, nebo poradce chovu tuto povinnost, nemůže to být ke škodě majiteli chovatelské stanice.
XI.6 Má-li přihláška k zápisu štěňat závady, vyzve poradce chovu, nebo předseda chovatelské komise, majitele chovatelské stanice k jejich odstranění a stanoví mu přiměřenou lhůtu. Dodrží-li majitel chovatelské stanice tuto lhůtu, má se za to, že přihláška k zápisu štěňat byla podána bez závad a včas. Není-li lhůta k odstranění závad dodržena, zápis se neuskuteční a požadované průkazy původu nebudou vystaveny.

ZŘ ČMKU:
X. Zápis štěňat do plemenné knihy, čl. 5: Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška zápisu vrhu označených štěňat (způsob označování viz Směrnice pro označování štěňat ČMKU) musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

Kontakty:

Na činovníky klubu

Plemenná kniha:

Veronika Pecharová
Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | www.kynologie.cz

Z galerie