Zpráva o chovu na Konferenci 2020

Kategorie: Zprávy o chovu
Aktualizováno 29. srpen 2020
Zveřejněno 29. srpen 2020
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 249
 

Zpráva o chovu za rok 2019

Kategorie: Zprávy o chovu
Aktualizováno 12. červen 2020
Zveřejněno 12. červen 2020
Napsal Petr Hurda Zobrazeno: 365
 

Zpráva o chovu za rok 2018

Kategorie: Zprávy o chovu
Aktualizováno 6. květen 2019
Zveřejněno 6. květen 2019
Napsal Admin Zobrazeno: 1250
 

Zpráva o chovu na Konferenci 2018

Kategorie: Zprávy o chovu
Aktualizováno 1. srpen 2018
Zveřejněno 1. srpen 2018
Napsal Admin Zobrazeno: 772

V letech 2016 a 2017 se narodilo v 132 vrzích 799 štěňat z toho 391 psů a 408 fen.
Na 11 svodech a bonitacích bylo předvedeno celkem 317 fen a psů – z toho na svodech
celkem 132 zvířat. Na bonitacích 189 jedinců z toho 93 psů a 96 fen.

Na DKK a DLK bylo vyšetřeno celkem 139 jedinců z toho 61 psů a 78 fen.
Ze 139 vyhodnocených bylo 90,4 % vyhodnoceno stupněm A
3,6 % stupněm B
3,6 % stupněm C
2,4 % stupněm D
Vyhodnocení na DLK je u všech bez nálezu – tedy hodnoceno stupněm 0/0.

   Počet vrhů se za posledních více než deset let zdvojnásobil a s ním i počet narozených štěňat a uchovněných psů a fen. Na svodech i bonitacích se začaly při větším počtu hodnocených zvířat vyskytovat vady a nedostatky, které nebylo možné zachytit do stávající bonitační tabulky, chyběly kódy a všechny tyto vady a nedostatky se zapisovaly do poznámek, které se ovšem nezapisovali do kódu určeném k chovnosti jednotlivých zvířat a jejich potomci je neměli v rodokmenech. Protože tato situace nebyla dobrá ani pro výběr chovných párů – orientace byla složitá, v roce 2009 jsem zprůměrovala nedostatky psané v poznámkách a a ty co se vyskytovaly opakovaně jsem zanesla do vytvořené nové tabulky, kterou zformátoval a dále upravil tehdejší předseda CHK. Tuto tabulku se nepodařilo dát k odhlasování na konferenci a proto jsem velmi ráda, že vylepšený a dotažený návrh tabulky, která se vám dnes předkládá k odsouhlasení tuto šanci má. A je víc než potřeba ji konečně uvést do praxe, vždyť první návrh se psal téměř před deseti lety.

   Co se týká rengenů na DKK a DLK, to znamená důležité části spadající do zdravotních ošetření mám oprávněné obavy aby nedošlo k situaci která byla kdysi ( a možná ještě je ) velkým problémem u plemene NO. Chovatelé šli ke známému, či svému veterináři a nechali si udělat snímek na DKK a pokud veterinář viděl ( což je dobře rozeznatelné pohledem) u rentgenovaného jedince stupeň DKK více jak C sdělil toto majiteli zvířete a tento výsledek nikdy nebyl odeslán k vyhodnocení a tak nebyl zařazen do statistiky a zrovna tyto výsledky jsou pro CHK jakéhokoli plemene velmi cenné. Dále na některých pracovištích si polohují zvíře sami chovatelé, což potom vede k chybám ve vyhodnoceních,také snímky RTG nemívají potřebnou úroveň jako ze specializovaných pracovišť. Proto navrhuji aby se snímky vyhotovovaly a vyhodnocovaly na jednom pracovišti s tím, že vyhodno covatelé jsou rozmístěni po celé republice, takže každý majitel může jít k tomu , kterého má nejblíž. Tato vyhodnocení následně zašlou určenému členu CHK.

   Co se týká DLK naše plemeno nemá problémy, ale objevují se první „vlaštovky" a dle mého názoru je potřeba se s tím vypořádat vylučováním postižených zvířat z chovu, dokud je napadených zvířat málo a jejich vyloučení z chovu neohrozí nijak populaci plemene. DLK jakéhokoli stupně se daleko hůř vymýtí z chovu než DKK, neboť už u stupně 1 se vyskytuje artróza a odpovídá stupni napadení 2 u DKK.
Ještě bych ráda zmínila povahy a hodnocení povah na bonitacích. Stávající bonitační tabulka hodnocení povah je nedostačující – hodně práce dalo vytvoření stupnice povah na nové bonitační tabulce – to ale neřeší problém, který je častěji než dříve vidět na setkáních CSV. Přibývá zvířat která jsou povahově nevyrovnaná a nervózní. Je potřeba důsledně kontrolovat skladbu chovných párů, tak, aby se chovný pár nesestavoval ze zvířat nervózních mívajících tendenci takzvaně kousat ze strachu. Tato nervozita se může častěji projevovat u zvířat jemnější konstituce, proto je potřebné i toto kontrolovat a nespojovat zvířata sice ušlechtilá, ale konstitučně slabší. Již dlouho je ve světě trend chovat psy ovladatelné, přátelské, společníky člověka, rodiny. Tímto směrem by se měl ubírat i chov CSV v ČR a na této cestě střežit zdraví a typický vzhled psa, který připomíná vlka, našeho Československého vlčáka.

 

Zpráva o chovu za rok 2017

Kategorie: Zprávy o chovu
Aktualizováno 1. srpen 2018
Zveřejněno 1. srpen 2018
Napsal Admin Zobrazeno: 822

Za rok 2017 se v 65 vrzích narodilo 394 štěňat – 185 psů a 209 fen
Počet importů – 3 jedinci 2 psi a jedna fena

Na šesti pořádaných svodech a bonitacích bylo předvedeno 75 zvířat na svodech – 37 psů a 38 fen
a 101 na bonitacích 49 psů a 52 fen.

Podle zaslaných výsledků od jednotlivých posuzovatelů na DKK a DLK bylo celkem vyhodnoceno
85 CSV z toho 35 psů a 50 fen.
Z 85 vyhodnocených bylo 90,6 % hodnoceno stupněm A
3,5 % stupněm B
3,5 % stupněm C
2,4 % stupněm D

Loketní klouby byly u všech rengenovaných jedinců hodnoceny bez dysplazie.

Jak už se už před časem psalo v jedné z ročenek je potřeba průběžně kontrolovat efektivní velikost populace. Ideální je, když počet otců se u vrhů za rok rovná počtu matek. Tehdy efektivní velikost stoupá společně s počtem vrhů. Pokud se ale stane, že se několik plemeníků využije více než jednou za rok efektivní velikost populace klesá. U málopočetného plemene ve kterém se podílí na populaci během roku méně než 400 jedinců je potřeba využívání jednotlivých plemeníků zvlášť kontrolovat, aby nedocházelo k „plýtvání genofondem" to znamená dbát o rovnoměrné využívání chovných zvířat. Hodnota efektivní velikosti populace – která se u nás dostala z hraničního čísla 50 ( kritická hranice pro dlouhodobé přežití druhu) roku 2007 neustále stoupá za letošní rok je na čísle 110,7 – před deseti lety to bylo pouhých 52,8. Výpočet efektivní velikosti populace ovšem zcela platí pro náhodné křížení a nebere v úvahu již existující příbuznost v populaci. Je to jen jeden z ukazatelů, který názorně ukazuje nevhodnost opakovaných krytí.
Ve vhodnějším použití plemeníků nám často brání netestovaní jedinci, kdy ještě nebylo testování na DM a Dwarf. povinné. Majitelé těchto starších plemeníků se často diví, že jejich psi nekryjí, ale testy si váhají dodělat, jedná se o sedmi, osmileté i starší plemeníky, které by bylo možné využít v zajímavých a pro chov v ČR potřebných kombinacích s vhodnými fenami , ale bohužel není to možné a takto nás testování omezuje ještě více, než by muselo. Co se týká krytí v zahraničí, je vhodné krýt plemeníky jejichž rodokmen je kombinací předků méně příbuzných s naší populací a lidově řečeno nevozit" dříví do lesa". To samé by mělo platit i při importu štěňat do ČR – myslím, že cesta výměny štěně za štěně, či vzít si štěně za krytí by byla jedna z cest jak „osvěžit" populaci u nás.
Je pravdou, že narozená štěňata ještě neznamená uchovněná, automaticky se dále nepodílejí na chovu. Zde záleží na chovatelích komu svá štěňata prodají, zda zájemcům o chov, či jen pro radost.Zde se lépe postarají zkušenější dlouhodobí chovatelé, kteří jsou už známí kynologické veřejnosti svou prací se psy a odchovy nebo výstavními či jinými aktivitami. Tito chovatelé většinou radí majitelům svých odchovů ve všem důležitém kolem výživy a výchovy.
Také při výběru plemeníka k jejich fence. Tady by bylo obzvlášť potřeba, aby znali populaci a jednali v zájmu plemene a nenechali se unést jen svými zájmy, které ve svém chovu mají a sledovali celkový vývoj populace a kooperovali se stávající chovatelskou komisí ve které by ovšem měli být lidé nejen s praktickými chovatelskými zkušenostmi ale ti kteří budou sledovat vývoj populace, budou mít přehled o vývoji u nás, ale i v celém světě a budou vědět jakým směrem s chovateli spolupracovat na společných cílech. Je potřeba si uvědomit, že práce CHK je odpovědná, náročná na čas, bez nároků na odměnu. Někteří chovatelé ale takto na práci CHK nenahlížejí, prosazují si často své nároky na maximální vzdálenost krycího psa od jejich bydliště z časových, či finančních důvodů ( např. do 50 km , což je opravdu úsměvné na jedné straně a iritující z pohledu potřeb chovu málopočetného plemene na straně druhé) ,chtějí několikrát měnit napsaného plemeníka v KL s kterým ještě včera souhlasili a odůvodnit to například tím, že se nedohodli s majitelem krycího psa na ceně za štěně, přitom cena byla standartní. Výjimkou není ani důvod, že nemají peníze na cestu za plemeníkem, jak se ale následně budou moci postarat o fenu – matku a štěňata pokud budou potřebovat pomoc veterináře, komu a jakým lidem budou takoví chovatelé prodávat svoje štěňata? S tímto souvisí velký problém poslední doby tzv. nechtěná krytí – majitel má na dvoře dva CSV psa a fenu a prostě je při hárání feny neuhlídá a CHK a Klube starej se – nebyla by škoda, aby zrovna tato moje štěňata byla bez PP ? Někteří dokonce mají problém s dodáním paternit vrhu a následně se s Klubem soudí, když dostanou oprávněně pokutu, která je zlomkem toho, co inkasovali za štěňata, zvlášť když je prodali do zahraničí. Těmto chovatelům, ale pravděpodobně vůbec nedochází, že pokud by rodiče neseděli podle rodokmenu a v zahraničí by to zjistili, máme lidově řečeno „po švestkách „– rychlostí světla by chovatelé v zahraničí poukazovali byť na tento jediný případ a začali by znevažovat všechny rodokmeny od nás. Tyto příběhy a ještě spousta dalších by měly být ošetřeny návrhy ke konferenci na zlepšení a bylo by vhodné odhlasovat potřebná opatření.

Dana Matušincová

 

Zpráva o chovu za rok 2015

Kategorie: Zprávy o chovu
Aktualizováno 21. duben 2016
Zveřejněno 21. duben 2016
Napsal Lucie Novoveská Zobrazeno: 1855

Zapsané vrhy, efektivní velikost populace

Ve zprávě o chovu za rok 2015 jsou uvažována data dle dostupného výpisu z plemenné knihy za rok 2015 pro vrhy do data narození 16.12.2015. Kompletní údaje se započtením vrhů narozených od 16.12. do 31.12.2015 budou zveřejněna v ročence, která bude vydána ke konferenci KCHČSV.

V roce 2015 (resp. do 16.12.2015 dle výpisu z plemenné knihy) bylo odchováno 41 vrhů, celkem bylo zapsáno 277 štěňat, z toho 129 psů a 148 fen. Importováni a do české plemenné knihy zapsáni byli v roce 2015 tři psi, z toho dva ze Slovenska a jeden z Polska, a dvě feny, jedna ze Slovenska a jedna z Polska.

V roce 2015 (u vrhů narozených do 16.12.2015 dle výpisu z plemenné knihy) se podílelo na plemenitbě 38 plemeníků (z toho 10 zahraničních) a 41 fen, 35 plemeníků bylo využito 1x a 3 plemeníci 2x (z toho 1 zahraniční).

Hodnota efektivní velikosti populace Ne dosáhla za uvedené období v roce 2015 hodnoty 78,9 (maximální dosažitelná byla 82). Došlo tedy k mírnému poklesu proti předchozím letům, ale prozatím nemáme z plemenné knihy kompletní informace o všech vrzích, konečné hodnocení bude možné až po jejich obdržení. Nicméně i tato hodnota je stále uspokojivá. Vzhledem ke stávající poptávce po našem plemeni v České republice nelze zřejmě reálně očekávat výrazný růst k hodnotám blížícím se velikosti efektivní populace 400, což je hodnota považovaná za mezní pro málopočetnou populaci. Opět je tedy na tomto místě potřeba zopakovat, že všechny populace s efektivní velikostí pod 400 jsou považovány za málopočetné a chov je v nich nutné aktivně řídit s ohledem na co nejširší využití dostupného genofondu.

V dalším chovu je potřeba se zaměřit na udržení reálně dosažitelných hodnot (což je, jak se zdá podle zkušeností z posledních několika let, efektivní velikost populace kolem hodnoty 100), a při těchto hodnotách pečlivě dbát na efektivní využití dostupného genofondu a navrhování rodičovských párů tak, aby nejen navržená spojení sama o sobě splňovala kritéria potřebné příbuzenské vzdálenosti, ale také aby v globále nedocházelo ke zvyšování celkové příbuznosti v populaci ČSV v České republice.

Žádáme proto chovatele, kteří si sami snaží hledat a navrhovat plemeníky pro svoje feny, aby se na navrhovaná spojení nedívali jen úzkým pohledem „moje fena a vhodný pes pro ni“, ale aby brali v úvahu i globálnější souvislosti a přemýšleli o perspektivě svých odchovů a jejich přínosnosti pro plemeno jako celek. Zvláště, když někteří chovatelé – bohužel – za rozhodující parametr při výběru vhodného plemeníka považují počet jeho výstavních titulů. Takový přístup pro výběr je špatný, krátkozraký a pro plemeno vysloveně nebezpečný, neboť vede k tzv. elitnímu chovu. Důsledky elitního chovu jsou často závažnější, než např. důsledky liniové příbuzenské plemenitby, protože vedou k rychlému nárůstu příbuznosti v celé populaci.

Většina spojení v roce 2015 opět reflektovala přání a návrhy chovatelů, přičemž byla sledována míra příbuzenské plemenitby v každém jednotlivém spojení, tak jako v roce minulém. Jak už bylo řečeno ve zprávě o chovu za rok 2014, je do budoucna potřeba plemenitbu vést s velkým důrazem na to, aby byla v rámci reálných možností co nejlépe a nejrovnoměrněji využita celá šíře dostupných plemeníků a přednostně byli pokud možno využití dosud nepoužití, stárnoucí psi.

Shrnutí svodů a bonitací

V roce 2015 se dostavil na bonitaci poměrně slušný počet ČSV, celkem o 26 jedinců více než v předchozím roce. Vcelku výraznou převahu však měly feny. Apeluji proto na majitele psů, aby je rovněž na bonitacích předváděli – pro plemeno nejsou důležité jen feny, na kterých jsou odchovávána štěňata. Pro plemeno je ideální, pokud počet chovných fen je roven počtu chovných psů. Proto žádám i chovatele, aby majitele svých odchovů k účasti na svodech a hlavně bonitacích motivovali, a to nejen majitele fen, ale také psů.

Na svody mladých se v roce 2015 dostavilo a bylo předvedeno 29 psů a 33 fen, celkem 62 ČSV.

Na bonitacích bylo v roce 2015 předvedeno 36 psů a 60 fen, celkem 96 ČSV. V tomto počtu je zahrnuta i přebonitace povahy jedné feny a přeměření dalších dvou fen.

Děkuji tímto všem majitelům československých vlčáků, kteří se těchto chovatelských akcích zúčastňují a pomáhají tak rozšiřovat přehled o stavu plemene a řady chovných jedinců. Stejně tak děkuji všem chovatelům, kteří majitele svých štěňat vedou k účasti na těchto akcích a prezentují své odchovy.

Vyhodnocení výsledků bonitací za období 2012 – 2015 bude podrobně rozepsáno v ročence.

Hodnocení DKK a DLK

V roce 2015 byla vyhodnocena DKK u 81 ČSV (33 psů a 48 fen), z toho:

DKK A: 65 ČSV - 24 psů a 41 fen
DKK B: 9 ČSV - 6 psů a 3 feny
DKK C: 3 ČSV - 1 pes a 2 feny
DKK D: 4 ČSV - 2 psi a 2 feny
DKK E: v roce 2015 se u hodnocených psů nevyskytl

Stupněm DKK A bylo tedy hodnoceno 80,2%, stupni A a B pak 91,4% ze všech vyhodnocených ČSV. DLK byla v roce 2015 vyhodnocena u 79 ČSV, z toho 33 psů a 46 fen. Všichni jedinci vyhodnocení na DLK v roce 2015 byli hodnoceni stupněm 0-0.

Závěrem...

...tak jako i v minulém roce, přeji všem majitelům ČSV mnoho krásných chvil prožitých s jejich vlčáky a chovatelům mnoho chovatelských úspěchů. Přitom na chovatele opět apeluji, aby aktivně komunikovali s chovatelskou komisí. Opět opakuji, že bez vzájmené komunikace a oboustranného pochopení se chov plemene a jeho šlechtění rozpadne v realizaci jednotlivých spojení, bez jasného cíle a jakékoliv perspektivy. Společným cílem nás všech by měli být českoslovenští vlčáci jednak svým fenotypem co nejlépe odpovídající standardu, ale také s genotypově ukotvenými žádanými vlastnostmi, včetně dobrého zdraví.

Lucie Novoveská, hlavní poradce chovu

 

Zpráva o chovu za rok 2014

Kategorie: Zprávy o chovu
Aktualizováno 21. duben 2016
Zveřejněno 28. duben 2015
Napsal Lucie Novoveská Zobrazeno: 5858

Zapsané vrhy, efektivní velikost populace

V roce 2014 bylo odchováno 53 vrhů, celkem bylo zapsáno 331 štěňat, z toho 167 psů a 164 fen. Importovány a do české plemenné knihy zapsány byly v roce 2014 dvě feny, obě ze Slovenska.

V roce 2014 se podílelo na plemenitbě 43 plemeníků (z toho 8 zahraničních) a 52 fen:

- 34 plemeníků bylo využito 1x, 8 plemeníků 2x a 1 plemeník 3x
- 51 fen mělo 1 vrh, 1 fena měla během tohoto roku 2 vrhy

Hodnota efektivní velikosti populace (Ne) dosáhla v roce 2014 hodnoty 94,1 (maximální dosažitelná byla 105). Toto je na poměry našeho plemene poměrně slušné číslo, potvrzující udržování trendu nastoleného minulou HPCH, kdy po 12-ti leté faktické stagnaci hodnot pod kritickou hranicí 50 začala hodnota (Ne) od roku 2007 stoupat. Patří se však připomenout, že jsme stále velice hluboko pod hranicí málopočetné populace – všechny populace s efektivní velikostí pod 400 jsou považovány za málopočetné a chov je v nich nutné řídit s ohledem na co nejširší využití dostupného genofondu.

Většina spojení v roce 2014 reflektovala přání a návrhy chovatelů, přičemž byla sledována míra příbuzenské plemenitby v každém jednotlivém spojení. Do budoucna je však potřeba plemenitbu vést také tak, aby byla lépe využita celá šíře dostupných plemeníků a přednostně byli pokud možno využití dosud nepoužití, stárnoucí psi.

Proto také tímto žádáme na chovatele, kteří si navrhují krycí psy, aby situaci pečlivě hodnotili a vybírali si krycí psy tak, aby jimi navržená spojení nepreferovala prvoplánovou líbivost, ale aby přemýšleli hlavně o jejich celkovém přínosu pro plemeno jako celek. Těžko může být přínosem, pokud po jednom nebo několika blízce příbuzných psech budeme mít v chovu zařazených několik desítek plemeníků.

Naopak větším přínosem může být pes dosud vůbec nevyužitý (a máme takových dost), ze zajímavého spojení a se zajímavými návaznostmi na původ Vaší fenky. Snažte se prosím při svým návrzích hledat zajímavá spojení, studovat rodokmeny a hodnotit klady, zápory a předpokládaný přínos pro celé plemeno.

Shrnutí svodů a bonitací

V roce 2014 bylo opět dosaženo poměrně slušného počtu psů a fen, kteří se zůčastnili svodů a hlavně bonitací.

Na svody mladých se dostavilo v roce 2014: 30 psů a 34 fen, celkem 64 ČSV.

Na bonitacích bylo v roce 2014 předvedeno (přičemž v uvedených počtech není započtena jedna odložená bonitace bez zadání kódu): 32 psů a 38 fen, celkem 70 ČSV.

Děkujeme tímto všem majitelům štěňat, kteří se těchto chovatelských akcích zúčastňují a pomáhají tak rozšiřovat přehled o stavu plemene. Stejně tak děkujeme všem chovatelům, kteří majitele svých štěňat vedou k účasti na těchto akcích a prezentují své odchovy.

Hodnocení DKK a DLK

V roce 2014 byla vyhodnocena DKK u 68 ČSV (34 psů a 34 fen), z toho:

  • DKK A: 60 ČSV - 30 psů a 30 fen
  • DKK B: 3 ČSV - 2 psi a 1 fena
  • DKK C: 2 ČSV - 0 psů a 2 feny
  • DKK D: 3 ČSV - 2 psi a 1 fena
  • DKK E: v roce 2014 se u hodnocených psů nevyskytl

Stupněm DKK A bylo tedy hodnoceno 88,2%, stupni A a B pak 92,6% ze všech vyhodnocených ČSV. DLK byla v roce 2014 vyhodnocena u 70 ČSV, z toho 36 psů a 34 fen. Všichni jedinci vyhodnocení na DLK v roce 2014 byli hodnoceni stupněm 0-0.

Závěrem...

… přeji všem majitelům mnoho krásných chvil prožitých s jejich vlčáky a chovatelům mnoho chovatelských úspěchů.

Žádáme chovatele o vzájmenou vstřícnost a komunikaci s chovatelskou komisí – bez toho těžko lze vést chov v nějakém smysluplném duchu. Všichni máme stejný cíl, kterým je čs.vlčák typu standardu co nejlépe odpovídající, ale hlavně zdravá populace s perspektivou do budoucna.

Lucie Novoveská, hlavní poradce chovu

 

Z galerie