Výsledky svodů a bonitací

Bonitační tabulka - do 06.2018

Kategorie: Svody a bonitace Aktualizováno 16. 7. 2018 18:35 Zveřejněno 27. prosinec 2012
Napsal Hana Čertíková Zobrazeno: 5730

Tabulka, která se nově používá pro udělení svodového nebo bonitačního kódu na bonitacích a svodech pořádaných KCHČSV od roku 2014.

A Výška (cm)
An psi do 65, feny do 60
As psi 65-70, feny 60-65
Av psi nad 70, feny nad 65

B Varlata
12 chybí jedno
14 chybí obě


C Chrup

2 zub navíc
3
psinkový
4 skus klešťový
6 podkus
8 předkus
12 neúplný (chybí 1 - 2)
14 neúplný (chybí víc než 2)


D Hlava
1 vrásky v klidu
3 ploché čelo
5 těžká hlava
7 lehká hlava
2 dlouhá tlama
4 krátká tlama
6 klabonos
8 pronesený nos
12 otevřené koutky
14 netypická


E Oči
1 světle hnědé
3 tmavě hnědé
5 černé
7 různě zbarvené
8 kulaté
10 hluboce uložené
12 vypuklé
14 netypické


F Uši

1 vysoko nasazené
5 nízko nasazené
7 hrubé
2 dlouhé
4 měkké
6 polovzpřímené
8 dovnitř klopené
10 rozvěšené
12 deformované
14 netypické

 

G Krk

1 klenutý
3 vysoko nasazený
5 nízko nasazený
14 lalok

H Trup
1 nevýrazný kohoutek
3 pronesený hřbet
5 kapří hřbet
7 dlouhá záď
2 široký hrudník
4 velké předhrudí
6 hluboký hrudník
8 sudovitý hrudník
10 volné břicho
12 velký sklon zádě
14 netypický


I Hrudní končetiny
5 nesprávně úhlené
7 měkké nadprstí
9 bílé drápy
2 široký postoj
4 vybočené lokty
6 netypická tlapa
8 krátké nadprstí
10 krátké předloktí
12 nesprávný postoj
14 netypické


J Pánevní končetiny
3 nedostatečné osvalení
5 přeúhlené
7 málo úhlené
9 bílé drápy
4 netypická tlapa
6 krátké stehno
8 krátká holeň
10 krátký nárt
12 nesprávný postoj
14 netypické


K Ocas

1 dlouhý
3 nízko nasazený
5 vadně nesený
12 deformovaný
14 netypický

 

L Srst

2 nedostatečné osrstění
4 dlouhá bez podsady
6 jemná
8 otevřená
14 netypická

M Barva
3 tmavě šedá
5 nevýrazná maska
2 bez masky
6 úbytek pigmentu
14 netypická

N Pohyb
3 krátký krok
5 vlnitý pohyb
6 volné vazy
8 šikmý pohyb
12 těžkopádný
14 netypický


O Povaha
a melancholik - bázlivý
b nejistý - nenavazuje kontakt
c dráždivý - neodvážný
d dráždivý - nedůvěřivý
e cholerik - silně dráždivý
f sangvinik - ovladatelný, vyrovnaný
g sangvinik - méně odvážný
h dobrácký - méně dráždivý
i těžko vydrážditelný
j flegmatický - nevydrážditelný

R Typ

1 suchý
3 jemný
2 hrubý
14 lymfatický

S Reakce na střelbu

1 - útlumová
2 - útěková
3 - agresivní

 

P Soulad se standardem

1 výborný
3 velmi dobrý
5 dobrý
14 nedostatečný

Chování psa při měření

Popis / kód

 

Indexy

Xv index výšky
Xf index formátu

 

Kód země, kde bonitace proběhla

(CZ) Česká republika
(SK) Slovenská republika

Tabulku používanou do roku 2014 (před sjednocením bonitací se slovenským Klubem) najdete zde.

Víceméně se dá říct, že kódy s lichými čísly jsou nedostatky a kódy se sudými čísly jsou vady (neplatí to ale bezvýhradně), přičemž čím vyšší číslo, tím větší nedostatek nebo vada. Samozřejmě záleží také na tom, jestli ten který nedostatek nebo vada je plně nebo jen částečně projeven. Podrobná tabulka vad a nedostatků je ke stažení zde.

Vylučující vady jsou:

 • výška menší než 60 cm u fen a 65 cm u psů znamená celkové hodnocení P14
 • B12, B14
 • C6, C8, C12, C14
 • D14 ,D12 pouze ve velmi výrazném projevu, D6 a D8 v extrémním projevu
 • E12, E14
 • F12, F14
 • G14
 • H14, H12 pouze ve výrazném projevu
 • I14, I12 pouze ve výrazném projevu
 • J14, J12 pouze ve výrazném projevu
 • K12, K14
 • L14, L8 v extrémním projevu
 • M14
 • N12, N14, N6 v extrémním projevu
 • povahy Oa a Oe
 • typ R14

V tabulce jsou tyto vady a nedostatky vyznačeny kurzívou. Popsány jsou také ve standardu plemene.

Třída chovnosti

V současné době zohledňuje pouze DKK jedince a jeho rodičů, dříve do toho bylo zahrnuto i celkové hodnocení.

 • Pokud se u hodnoceného jedince a obou jeho rodičů objevuje pouze DKK A, je jeho třída chovnosti I.
 • Pokud je jedinec a/nebo některý z jeho rodičů (max.) DKK B, je jeho třída chovnosti II.
 • Pokud je jedinec a/nebo některý z jeho rodičů DKK C, je jeho třída chovnosti III.

Z galerie